Belief propagation, BCPNN

Lästips: OH-bilderna, ev. utdelat material

Vilka är fördelarna med gles representation?

Vad menas med Hebbs cellassembly-hypotes?

Hur ska man tolka olika aktivitetsnivåer i den neurala informationsrepresentationen?

Vilken tolkning är rimlig för synapsvikterna?

Hur kan man träna ett nätverk utifrån sannolikhetsmässiga tolkningar?

Kommer inte lagrade mönster att störa varandra?

Vad är lagringskapaciteten i ett återkopplat nätverk?

Vad kan man använda belief propagation nät till?