Registrering

Registrering på kursen görs via res-programmet på Nadas datorer. Ge kommandot:

 
    res checkin ann02

och besvara sedan de frågor du då får. Kursledaren eller annan lärare på kursen måste köra ‘res’ en gång efter det att en student gjort ‘res checkin’ för att det “ska ta”. Detta kan alltså orsaka en viss fördröjning.

Bokning av redovisningstid för laborationerna

Vi kommer att använda programmet ‘bok’ för detta ändamål. Programmet bok skall köras på datorn my.nada.kth.se. Använd t ex telnet för att logga in på denna. Gör

 

    bok new ann02

 

för att boka en ny redovisningtid. Detta kan göras fram till 1 timme innan labben startar. Under labben görs tidbokning direkt på listorna som sitter uppe. Gör gärna färdigt i förväg och boka tidiga tider!

 

En redovisningtid kan avbokas med

 

    bok remove ann02

 

För ytterligare hjälp om bok-programmet gör

 

    bok help

Datormiljö för laborationerna

OBS! Den som ej har konto på Nads:s datorer sedan tidigare måste skaffa sådant på Delfi.

För att få tillgång till de simulatorer och datafiler som används under laborationerna ger du följande kommando, förslagsvis innan du börjar arbeta med första labben:

 
    course join ann02

Du måste sedan logga ut och in igen för att ändringarna ska "ta" eftersom initieringarna bara görs vid inloggning.

Om du senare vill bli av med dessa initieringar igen ger du kommandot:

 
    course leave ann02