Laborationer

Laboration 1

Framåtkopplade nätverk och felkorrigerande inlärning

Anvisningarna finns i PostScipt och PDF-format.

Laboration 2

Hopfield networks

Anvisningarna finns i PostScipt och PDF-format.

Laboration 3

Belief propagation networks

Anvisningarna finns i PostScipt och PDF-format.

Manualblad för annx-programmet i PostScipt och PDF-format.

Laboration 4

Radial basis functions

Anvisningarna finns i PostScipt och PDF-format.

Laboration 4b

Classification or Function Approxination

Denna laboration är ett alternativ till laboration 4

Anvisningarna finns i PostScipt och PDF-format.