Kursinformation

Artificiella neuronnät och andra lärande system, 2D1432


Lärare

Anders Lansner ala@nada.kth.se, kursledare

Frank Hoffmann hoffmann@nada.kth.se

Jesper Tegnér jespert@nada.kth.se

Kursanalys

Kursanalysen finns här.

Kursuppläggning

Kursen består av 13 föreläsningar och fyra obligatoriska laborationer. Preliminärt innehåll för föreläsningarna finns listat i kursplanen som du kan nå via kursens webbsidor (se nedan). Laborationerna görs i tvåmannagrupper (som mest) och redovisas i första hand vid de schemalagda laborationspassen.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen (3 poäng) samt redovisning av de fyra laborationerna (1 poäng). Enstaka laborationer får inte sparas till en senare kursomgång. Om man inte fullföljer alla laborationerna måste hela labbdelen av kursen göras om.

Registrering

Förhandsanmälan skall vara gjord före kursens start via respektive studievägledning.

Anmälan till kursen skall göras under första kursveckan via Nadas Sun-datorer genom kommandot:

 
    res checkin ann02

Webbinformation

Aktuell kursinformation finns på kursens webbsidor:

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1432

Kurslitteratur

Kursbok

Kevin Gurney: An Introduction to Neural Networks
1997, UCL Press, London
ISBN 1-85728-503-4 (alt 1-85728-673-1, inbunden)
(säljes via kårbokhandeln, pris 360 kr)

Finns (ej helt komplett) även elektroniskt.

Elektroniskt tillgängligt material

Harmon M E and Harmon S S: Reinforcement Learning: A Tutorial (PostScript)

Bäck T and Schwefel H-P: Evolutionary Computation: A Tutorial (PostScript)

Beasley D, Bull D R, and Martin R R: An Overview of Genetic Algorithms: Part I, Fundamentals ( PostScript)

Anguita D and Valle M: Perspective on Dedicated Hardware Implementation (pdf)

 

Ej elektroniskt tillgängligt material, se ANN-hyllan i glasskåpet på Nada/Sans

Holst A and Lansner A (1993): A flexible and fault tolerant query-reply system based on a Bayesian neural network, Int. J. Neural Systems 4, 257-267.

Om Boltzmannmaskinen och Simulated annealing (tillkommer)

Om Supportvektormaskiner (tillkommer)

Labbanvisningar

Labbanvisningar finn tillgängliga i PDF och PostScript-format.

OBS! Den som ej har konto på Nads:s datorer sedan tidigare måste skaffa sådant på Delfi.

Kurskatalog

På kursens katalog:

/info/ann02

finns diverse filer som har med kursen att göra. Här finns framförallt de filer och program som behövs för att genomföra laborationerna.

Schema

Föreläsning

mån

2002-01-14

13-15

B1

Föreläsning

tis

2002-01-15

13-15

D3

Föreläsning

fre

2002-01-18

10-12

Q2

Föreläsning

mån

2002-01-21

13-15

B1

Föreläsning

tis

2002-01-22

13-15

D3

Laboration

ons

2002-01-23

09-13

Karmosin, Magenta, Grå

Föreläsning

mån

2002-01-28

13-15

B1

Föreläsning

tis

2002-01-29

13-15

D3

Föreläsning

fre

2002-02-01

10-12

Q2

Föreläsning

mån

2002-02-04

13-15

B1

Föreläsning

tis

2002-02-05

13-15

D3

Laboration

ons

2002-02-06

09-13

Karmosin, Magenta, Grå

Föreläsning

mån

2002-02-11

13-15

B1

Föreläsning

tis

2002-02-12

13-15

D3

Laboration

ons

2002-02-13

09-13

Karmosin, Magenta, Grå

Föreläsning

mån

2002-02-18

13-15

B1

Laboration

ons

2002-02-20

09-13

Karmosin, Magenta, Grå

Tentamen

lör

2002-03-09

08-13

V21-23

 

Lärarschema