Kursplan

 

Datum

kl

Plats

Innehåll

Läsanvisning

Lärare

F1

2002-01-14

13-15

B1

Introduktion

KG 1-3 Slides

AL

F2

2002-01-15

13-15

D3

En- och flerlagersperceptronen

KG 4-5 Slides 6/page Slides 1/page

FH

F3

2002-01-18

10-12

Q2

Flerlagersperceptronen forts

KG 5-6 Slides 6/page Slides 1/page

FH

F4

2002-01-21

13-15

B1

Associativt minne, Hopfieldnät

KG 7 Slides

AL

F5

2002-01-22

13-15

D3

Reinforcement learning

RL1 Slides 6/page Slides 1/page

FH

L1

2002-01-23

09-13

Ka,Ma,Gr

Perceptrons and Backpropagation

Lab1.ps, Lab1.pdf

AL

F6

2002-01-28

13-15

B1

Vektorkvantisering, Self-organizing maps, RBF-nät

KG 8, KG 10.4 Slides

AL

F7

2002-01-29

13-15

D3

PCA och ICA

KG 8.4, P&ICA Läsanvisning, Slides

JT

F8

2002-02-01

10-12

Q2

Boltzmannmaskinen och Simulated annealing

BzSa, Slides

JT

F10

2002-02-05

13-15

D3

Adaptive Resonance Theory

KG 9 Slides

FH

L2

2002-02-06

09-13

Ka,Ma,Gr

Hopfield networks

Lab2.ps, Lab2.pdf

AL

F11

2002-02-11

13-15

B1

Supportvektormaskiner

sections 1.1-1.5 & 1.7-1.8 in Learning with Kernels

JT

F12

2002-02-12

13-15

D3

Genetiska och evolutionära algoritmer

GEA1, GEA2, Slides

FH

LX1

2002-02-13

09-13

Ka,Ma,Gr

Extra lab 1

 

FH

F9

2002-02-18

13-15

B1

Belief propagation

BelPr, KG 10.1-3, Slides

AL

F13

2002-02-19

13-15

D2

Hjärnliknande arkitekturer, ANN-hårdvara

HW1, Slides

AL

L3

2002-02-20

09-13

Ka,Ma,Gr

Belief Propagation Networks

Lab3.ps, Lab3.pdf, etc

AL

L4

2002-02-27

09-13

Ka,Ma,Gr

Radial basis functions and Self-organization

Lab4.ps, Lab4.pdf, etc

AL

LX2

2002-03-06

09-13

Ka,Ma,Gr

Extra lab 2

 

AL

T1

2002-03-09

08-13

V21-V23

Tentamen

 

AL,FH,JT

 

KG = Kevin Gurney “An introduction to Neural Networks”

Ka,Ma,Gr = Karmosin, Magenta, Grå (labsalar)

AL = Anders Lansner

FH = Frank Hoffmann

JT = Jesper Tegnér