Artificiella neuronnät och andra lärande system


Välkommen till denna kurs om artificiella neuronnät på 4 poäng. Undervisningen sker i form av föreläsningar samt fyra datorlaborationer som görs individuellt eller i tvåmannagrupper. Examinationen sker genom laborationsredovisning (1 poäng) och tentamen (3 poäng).


Aktuellt

·                    tidigare aktuellt

·                    2002-03-26: Resultat av tentamen 2002-03-09 samt laborationer finns nu på anslagstavlan, Lindstedsv. 3. Tentorna finns på Nadaexp för påseende/uthämtning. Lösning finns här.

·                    2002-03-14: Omtenta lördagen den 6/4 kl 08.00 – 13 i V33

 

·                    2002-03-27: Hjälp till att fylla i kursutvärderingen!

 


Information

·                    Informationsblad om kursen

·                    Kursplan

·                    Schema

·                    Registrering och datormiljö för labbarna

·                    Labbanvisningar

·                    Bredvidläsningsmaterial, intressanta länkar

·                    Extenta 1 + lösning (PostScript,.pdf), Extenta 1 (eng), Extenta 2, Extenta 2 (eng)