Kursinformation

Artificiella neuronnät och andra lärande system, 2D1432


Lärare

Örjan Ekeberg <orjan@nada.kth.se>

Kursuppläggning

Kursen består av 13 föreläsningar och fyra obligatoriska laborationer. Preliminärt innehåll för föreläsningarna finns listat i kursplanen som du kan nå via kursens webbsidor (se nedan). Laborationerna görs i tvåmannagrupper (som mest) och redovisas i första hand vid de schemalagda laborationspassen.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen (3 poäng) samt redovisning av de fyra laborationerna (1 poäng). Enstaka laborationer får inte sparas till en senare kursomgång. Om man inte fullföljer alla laborationerna måste hela labbdelen av kursen göras om.

Registrering

Förhandsanmälan skall vara gjord före kursens start via respektive studievägledning.

Anmälan till kursen skall göras under första kursveckan via Nadas Sun-datorer genom kommandot:

    res checkin ann01

Webbinformation

Aktuell kursinformation finns på kursens webbsidor:

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1432

Kurslitteratur

Kursbok

Kevin Gurney: An Introduction to Neural Networks
1997, UCL Press, London
ISBN 1-85728-503-4 (alt 1-85728-673-1, inbunden)
(säljes via kårbokhandeln)

Labbanvisningar

Fyra labbanvisningar utdelas under kursens gång. Anvisningarna finns också tillgängliga via kursens webbsidor i PDF och PostScript-format.

Kurskatalog

På kursens katalog:

/info/ann01

finns diverse filer som har med kursen att göra. Här finns framförallt de filer och program som behövs för att genomföra laborationerna.

Schema