Perceptronen

Lästips: kapitel 3-5

Vilka olika nätverksarkitekturer finns det?

Vilka huvudprinciper finns det för inlärning i ANN?

Vad klarar ett enlagers linjärt nät av?

Vad är Hebbs inlärningshypotes?

Vad kan ett trösklande enlagersnät klara av?

Vad menas med linjärt separerbara mönster?

Hur fungerar perceptroninlärningen?

Kommer inlärningen att konvergera?

Hur fungerar inlärning enligt delta-regeln?