Boltzmannmaskinen

Lästips: OH-bilderna

Vad händer om ett nätverk är återkopplat?

Hur får man in tidsdynamik i neuronmodellerna?

Vad menas med ett stokastiskt nätverk?

Strävan mot samstämmighet (consensus) i aktiviteten

Hur är detta analogt med energin i statistisk mekanik?

Vad innebär simularad nedkylning (simulated annealing)?

Optimering under bivillkor

Exempel: Handelsresandeproblemet

Inlärning, automatisk uppdatering av vikterna?

Skillnaden mellan aktivitet med och utan indata

Problemen med att inlärningen är väldigt långsam

Mean-field approximation

Deterministiska varianten av Boltzmannmaskinen