Resultat av kursutvärdering


  Kursen som helhet.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 17% (5 st) Lätt.
  3. 66% (19 st) Medel.
  4. 17% (5 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 55% (16 st) Ja, mycket.
  2. 45% (13 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 93% (27 st) Ja.
  2. 7% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 4. Vilket utbildningsprogram följer du?

  1. 31% (9 st) D.
  2. 24% (7 st) E.
  3. 14% (4 st) F.
  4. 7% (2 st) MD.
  5. 24% (7 st) Något annat.


  Kurslitteraturen.

 5. Vad tycker du om kursboken (Gurney)?

  1. 10% (3 st) Mycket bra.
  2. 45% (13 st) Bra.
  3. 41% (12 st) Hyfsad.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Den gick inte igenom sakerna särskilt grundligt. Man var tvungen att läsa mycket text för att förstå vad han menade.
  ---
  lite oteknisk, jag skulle velat ha någon sorts matematsisk
  beskrivning.

  ---
  Kanhända lite ytlig stundtals. Skulle vara kul att ha lite
  fler avsnitt om tillämpningar (som motiviation när det känns
  tradigt). Detta uppvägdes visserligen av föreläsningarna
  en del.

  ---
  Lite svår att läsa ibland då vissa lätta saker förklaras
  väldigt grundligt (t.ex. matematiska allmänkunskaper),
  annat kanske bara skummas förbi, så det är svårt att
  själv fiska upp det som är relevant och det som
  verkligen hör till kursen.

  ---
  Det den täcker är bra men det vore bättre med en bok för hela kursen. Boken är också
  en aning för ordrik/faktatunn för min smak.

  ---
  Bra introduktionsbok. Ibland lite otäckt grundläggande (t.ex fökrlarar författaren att mV minsann är en tusendels-volt etc.) men det går att hoppa över. Lätt att förstå, bra exempel och analogier. Känns inte som andra engelska böcker som skriver massor av text utan att egentligen tillföra något mer, kvalitet istället för kvantitet.
  ---
  För dålig på att förklara. Författaren tycks tro att man kan ämnet innan man läser boken.
  Alldeles för kortfattad.

  ---
  Lite väl enkel för civilingenjörer. Kunda ha sammanfattats till en hälften så stor bok. Varför göra inte institutionen en egen bok?
  ---
  Saknar mer matematiska härledningar och teoretiskt djup. Boken var mycket lättläst och ganska bra, men gav inte de förkunskaper som krävdes för att kunna tillgodogöra sig de artiklar som också ingick i kursen.
  ---
  För pratig, och störande för framställningen när derivata och elementär linjär algebra måste defineras mitt i texten. Det blir svårläst när inte vanlig vektor-matrisnotation används.
  ---
  Really easy to read but at the same time, goes deep in
  details and succeeds in explaining with well choosen
  examples


 6. Vad tycker du om övrigt utdelat material (speciellt artiklarna)?

  1. 7% (2 st) Mycket bra.
  2. 66% (19 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Hyfsat.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om övrigt material:

  Föreläsninganteckningarna var rätt kortfattade.
  ---
  Har inte läst alla än men artikeln om bayesiska system
  var mycket bra.

  ---
  Bra med OH-kopior. Man kan lyssna mer på Örjan istället för att tappa bort sig i anteckningarna.
  Artiklarna var OK, den tjockaste av dem var dock lite tung att läsa.

  ---
  Reinforcement Learning-artikeln var väldigt bra.
  ---
  Mycket hög nivå, på gott och ont. Svårläst, tidsödande, men intressant. Det skulle vara bra med en kursbok där områdena i artiklarna fick en kort presentation, så man har en grund att stå på.
  ---
  Artiklarna kanske är lite svåra att läsa som rookie.
  ---
  The article on assisted learning is a bit to
  specialized and difficult to read

  ---
  Bra om man var med på föreläsningen, annars fattar man ingenting


 7. Vad tycker du om informationen via webben?

  1. 28% (8 st) Mycket bra.
  2. 41% (12 st) Bra.
  3. 14% (4 st) Hyfsat.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 10% (3 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om information via webben:

  Bra att man kan boka labtider via webben
  ---
  Kul att efter föreläsningen kunna gå in och testa själv
  (Bolzmann-maskinen bland annat).

  ---
  Instuderingsfrågorna är mycket bra stöd för pluggandet.
  ---
  Saknade oh-bilderna på webben
  ---
  Bra med bokningssytem via www.
  ---
  All information (framför allt artiklarna) borde ligga på webben, eller i alla fall i kurskatalogen.


  Föreläsningarna.

 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 3% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 7% (2 st) 40-60%.
  4. 24% (7 st) 60-80%.
  5. 66% (19 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 76% (22 st) Mycket bra.
  2. 21% (6 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  En av de bästa föreläsare jag har haft. Bra förklaringar,
  stundtals blixtrar örjan till och man förstår inte förrän
  efteråt hur svårt det han just har förklarat skulle ha kunnat
  vara.

  ---
  Jag har för det mesta inte haft svårt att hålla mig vaken
  på föreläsningarna trots tidiga timmar, vilket är
  ett stort plus för föreläsaren.

  ---
  Utmärkt att man får diorna att anteckna på.
  ---
  Örjan är en av de bästa föreläsarna jag haft hittills på KTH. Kan förklara väldigt komplexa saker på ett bra sätt, vet vilka delar som behövs lyfta fram och vilka man kan lämna för tillfället. Vissa delar förstår man först efteråt hur svåra de faktiskt är! Skriver bra, ritar hyfsat ;-) Kul och lärorikt med animeringarna!
  ---
  Inspirerande föreläsningar!
  ---
  Föreläsaren är mycket bra. Ett problem uppstår dock, när jag gick på föreläsningarna verkade allting jättelätt.
  Sedan läste jag boken och då ver det inte lika lätt längre.

  ---
  Kan bli lite sömnigt med *för* mycket OH


 10. Vad tycker du om föreläsningarna innehållsmässigt sett? (Behandlas rätt saker? Förklaras det som behöver förklaras?)

  1. 28% (8 st) Mycket bra.
  2. 66% (19 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Överlag bra. Ibland tycker jag det skulle vara kul att
  få en liten parallell till signalteorin, alternativt hur
  dessa två grenar skulle kunna samarbeta.

  ---
  Jag tycker de verkar täcka det som behövs för en grundläggande kurs. En del saker kanske man vill få mer praktiska exempel på och tillämpningar. Örjan tog upp många tillämpningar men det skulle vara kul att se hur man gjorde från början till slut för att lösa problemet.
  ---
  Mycket bra föreläsningar. Det enda som saknas är lite mer grundlig genomgång av detaljer. T ex hur exakt gör man från början till slut för koppla ihop och träna en Boltzmann maskin?
  ---
  Bra övergripande struktur
  ---
  Bra med exempel på tillämpningar. Hade dock önskat mer
  behandling av när teknikerna är lämpliga att använda
  och vilka andra metoder (utanför NN) som skulle kunna vara aktuella.


  Laborationerna.

 11. Vad tycker du om laboration 1 (Perceptroner)?

  1. 17% (5 st) Mycket bra.
  2. 48% (14 st) Bra.
  3. 28% (8 st) Acceptabel.
  4. 7% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Det är lite svårt att hänga med på vad som egentligen händer
  ---
  Bra start. Labben gav bra förståelse och några skojiga första
  aha-upplevelser.

  ---
  Värdelöst gränssnitt men bra labb.
  ---
  Bra komma-igång-labb! Man förstod det grundläggande och kunde "se" hur ett neuronnät såg ut.
  ---
  Det känns som labben gick ut på att lära sig använda programmet och inte lära sig om neuronnät.
  ---
  Det var svårt att få någon överblick på resultaten.
  (Många små fönster med halvt förklarade siffervärden.
  Senare laborationer erbjöd klart bättre överblick.)

  ---
  Labbprogrammet tycker jag var rörigt.


 12. Vad tycker du om laboration 2 (Hopfield-nät)?

  1. 24% (7 st) Mycket bra.
  2. 55% (16 st) Bra.
  3. 17% (5 st) Acceptabel.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  lagom svår men man måste tänka lite själv
  ---
  Våra Matlab kunskaper visade sig vara en aning sparsamma.
  Vi fick med besked lära oss att summatecken inte nödvändigtvis
  måste innebär en for-loop... :-)

  Labben var intressant.

  ---
  Frågorna var svårtolkade
  Resultaten åskådliggjorde inte teorin på ett lättförståeligt sätt, utan många av exemplen var svårtolkade

  ---
  Skulle kunna göras svårare.
  ---
  Bra labb, insåg att mina Matlabkunskaper behövde fräschas upp en aning...
  ---
  En hel del tid gick åt till att läsa Matlab-manualer (första mötet).
  Då var hjälpen i labbanvisningen en bra starthjälp... Tack.


 13. Vad tycker du om laboration 3 (BCPNN)?

  1. 17% (5 st) Mycket bra.
  2. 45% (13 st) Bra.
  3. 24% (7 st) Acceptabel.
  4. 10% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Roligt speciellt den sista delen, med djuren.
  ---
  Som lab 2
  ---
  Åter igen dåligt gränssnitt men spännande labb.
  ---
  Precis som lab1. För mycket bråk med programmet.
  ---
  för mycket enkelspårigt. För lite att göra själv och utforstka.
  ---
  Det tar ett tag att bli vän med mjukvaran till labben.


 14. Vad tycker du om laboration 4a (Radialbasfunktioner)?

  1. 17% (5 st) Mycket bra.
  2. 34% (10 st) Bra.
  3. 24% (7 st) Acceptabel.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 17% (5 st) Har inte gjort den.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Kanske en lite större genomgång av hur radialbasfunktioner
  beteer sig i lösningsrummet. Vi förstod ungefär men det kändes lite
  knapphändigt. Kanske lite mindre färdiga skript, och färre
  uppgifter, där man fick göra mer själv, skulle leda till större förståelse.

  ---
  Gäller alla laborationer. Ibland kunde det vara svårt att
  teoretiskt förklara fenomen man observerat, kanske pga att
  kursen är lite översiktlig så vissa "djupare" aspekter
  är svårt att lyfta upp.

  ---
  Roliga animeringar!


 15. Vad tycker du om laboration 4b (Analys av data)?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 72% (21 st) Har inte gjort den.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):


  Tidsåtgång.

 16. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 7% (2 st) Mindre än 15%.
  2. 38% (11 st) 15-30%.
  3. 38% (11 st) 30-50%.
  4. 14% (4 st) 50-70%.
  5. 3% (1 st) Mer än 70%.


 17. Kursen är på 4p (3p för tentan och 1p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 100% (29 st) Lagom med 4p.
  2. 0% (0 st) Borde vara mer.
  3. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Det var kul att lära sig lite om vad man kan och inte kan göra med neuronnät.

  Klart intressant!

  ---
  Bra kurs. Skulle vara kul med en fortsättningskurs,
  med inslag av signalteorin i kombination med ann.

  ---
  En nästan oförskämt trevlig och mycket intressant kurs. Helt klart en av de bästa jag gått.
  ---
  En utmärkt kurs som det DEFINETIVT borde göras fortsättningskurser till. Ämnet är
  ju långt ifrån fullständigt täckt och dessutom mycket spännande.

  ---
  Jag hoppas kursen får ett större intresse för den är intressant och det känns verkligen som ett framtidsområde!

  Jag saknade dock info om fortsättningskurser eller andra kurser inom samma/liknande område.
  Bl.a. har elektro ett fördjupningsblock inom ANN men jag vet att många som gick den här kursen kanske inte hade funderat på att fortsätta hela blocket.

  ---
  Intressant och rolig kurs!
  Känns framför allt som en orienterande kurs där man får se ett stort antal olika modeller, men inte riktigt hinner gå igenom dem och förstå dem på riktigt.

  ---
  Kul kurs, skulle kanske kunna ersätta labb 3 o 4 med
  nån större labb där man fick tänka själv, typ 4b.
  Gjorde tyvärr inte 4b så jag vet inte om den var bra
  men labb 3 o 4 var mindre givande.

  ---
  För lite information om hur man använder neuronnät i verkligheten.
  ---
  Jag tyckte det var mycket lärorikt att få använda matlab till att konstruera egna neutronnät från grunden. De labbar där färdig program används tenderar att bli en semiinteraktiv demonstration.
  ---
  Trevlig orienteringskurs i ANN.
  Bra labbar.
  Bra assar.
  Bra föreläsare.

  ---
  Tentan var ganska svår...
  ---
  Really intersting,
  one of the best course I've followed in kth


Denna sammanställning har genererats med ACE.