Kursanalys, Artificiella neuronnät och andra lärande system, 2D1432, 4 poäng

Kursdata

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om ANN-baserade och andra inlärningsbaserade metoder samt övning i praktisk användning av dessa för att studenterna ska få en förståelse för den tekniska potentialen samt fördelar och begränsningar hos dagens lärande och självorganiserande system.

Sammanfattning

Detta är en kurs öppen för många olika utbildningsprogram och de som väljer den motiverar ofta sitt val med att ämnet verkar roligt. Det verkar också som att vi lyckats infria de höga förväntningarna, flera elever har t.o.m. berättat att detta var en av de roligaste kurserna de läst på teknis.

Ett oväntat praktiskt problem var att vi fick mer än dubbelt så många elever som vi planerat för. Detta innebar att vi med kort varsel fick boka om föreläsningssalar och utöka handledningen för laborationerna. Eleverna visade dock stor förståelse för situationen och på det hela taget fungerade det hela bra.

Vi har haft svårt att hitta en bra kursbok men valde att använda samma bok som tidigare använts på en liknande kurs. Denna bok är dock väldigt tungläst och formell. Många berättade att de nästan inte lärt sig någonting alls ur boken utan fått all kunskap från föreläsningar och laborationer.

Undervisningen

Undervisningen har bestått av 13 tvåtimmarsföreläsningar som var och en har haft ett tydligt tema, t.ex. en algoritm eller en grupp av relaterade metoder. Dessutom har eleverna arbetat med fyra obligatoriska laborationer som till stor del är av demonstrationskaraktär.

Examination

Kursen examineras genom muntlig redovisning av de fyra laborationerna samt en skriftlig tentamen. Tentamen består av ett antal frågor som testar att eleverna har förstått hur de olika metoderna fungerar och vad de har för speciella egenskaper.

Kurslitteratur

Som nämnts ovan är vi inte nöjda med den aktuella kursboken. Problemet är att det inte finns några andra moderna böcker som täcker hela kursinnehållet. De alternativa böcker som finns är antingen relativt omoderna eller alltför specialiserade. Vi har kompletterat kursboken, dels genom att kopiera alla OH-bilder som använts på föreläsningarna, dels genom att dela ut några översiktsartiklar inom området.

Elevsynpunkter

Vid kursens slut gjordes en elevenkät som besvarades av 29 elever. Resultatet finns här. De flesta tycker att det är en rolig kurs och är också nöjda med själva genomförandet. Föreläsningarna är mycket uppskattade medan kursboken får en hel del kritik.

Många elever uttryckte också ett önskemål om att få arbeta mer handfast med algoritmerna för att lösa lite mer ordentliga problem. Laborationerna är lite väl styrda för att man riktigt ska få känna på hur det fungerar i praktiken. Den sista laborationen finns i en "fri" variant där man fick använda valfri metod för att lösa någon uppgift med givna datamängder. Många elever uppfattade dock detta som en större uppgift och de flesta valde att istället göra den "ordinarie" laborationen. Några elever uttryckte önskemål om en fortsättningskurs där man jobbar mer självständigt med tillämpningar av metoderna.

Kursens belastning för eleverna

Allt tyder på att belastningen för eleverna är "lagom".

Förkunskaper

Eftersom kursen vänder sig till elever från många olika utbildningsprogram är förkunskapsnivån mycket varierande. Trots detta har vi inte upplevt några större problem med elevernas förkuskaper.

Planerade förändringar

Vi måste hitta något alternativ till kursboken till nästa kursomgång. Det är dock fortfarande mycket oklart hur detta ska gå till eftersom det helt enkelt inte tycks finnas några lämpliga böcker. En möjlighet är att ta en bok med ett snävare innehåll och komplettera med annat material.

En annan önskvärd föränding är att få in mer problemlösning i laborationerna. De nuvarande laborationerna bygger på de som använts i liknande kurser tidigare men dessa kurser har ofta vänt sig till elever med mycket mindre programmeringsvana och är anpassade för detta förhållande. För den nu aktuella kursen vore det bättre att låta eleverna själva få implementera och använda metoderna istället för att nästan bara köra färdiga verktyg som döljer var som egentligen sker.