Resultat av kursutvärdering


  Allmänna frågor.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 7% (1 st) Lätt.
  3. 64% (9 st) Medel.
  4. 21% (3 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 43% (6 st) Ja, mycket.
  2. 50% (7 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 86% (12 st) Ja.
  2. 7% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


  Kurslitteraturen.

 4. Vad tycker du om kursboken: Mitchell; Machine Learning?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 29% (4 st) Bra.
  3. 14% (2 st) Hyfsad.
  4. 14% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 21% (3 st) Har inte använt den.


 5. Vad tycker du om de artiklarna om Bagging och Boosting?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 7% (1 st) Bra.
  3. 36% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 50% (7 st) Har inte använt dem.


 6. Vad tycker du om informationen via webben?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 57% (8 st) Bra.
  3. 14% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 7% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.


 7. Hur har du använt dig av föreläsningsbilderna på webben?

  1. 0% (0 st) Inte alls.
  2. 43% (6 st) Som repetition inför tentan.
  3. 50% (7 st) Som komplettering för missade föreläsningar.
  4. 43% (6 st) För att slippa anteckna.


  Föreläsningarna.

 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 14% (2 st) 40-60%.
  4. 21% (3 st) 60-80%.
  5. 57% (8 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt?)

  1. 43% (6 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (1 st) Har inte deltagit.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna innehållsmässigt sett? (Behandlas rätt saker? Förklaras det som behöver förklaras?)

  1. 21% (3 st) Mycket bra.
  2. 64% (9 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (1 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 11. Vad tycker du om laboration 1 (Concept Learning, Decision Trees)?

  1. 29% (4 st) Mycket bra.
  2. 64% (9 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 12. Vad tycker du om laboration 2 (Bayes Classifier, Boosting)?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 21% (3 st) Acceptabel.
  4. 21% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 13. Vad tycker du om laboration 3 (Reinforcement Learning)?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 79% (11 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 14. Vad tycker du om laboration 4 (Genetic Algorithms)?

  1. 21% (3 st) Mycket bra.
  2. 50% (7 st) Bra.
  3. 14% (2 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 7% (1 st) Dålig.


 15. Vilken labb tycker du är i störst behov av förbättring?

  1. 0% (0 st) Labb 1.
  2. 43% (6 st) Labb 2.
  3. 14% (2 st) Labb 3.
  4. 29% (4 st) Labb 4.


  Övrigt.

 16. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Labbarna är bra då de tvingar oss att hänga med i kursen. Vore som sagt bra med lite Matlab-tips för de som inte använt programmet på länge, annars är det lätt att fastna på onödig saker för att man inte vet vilka funktioner som finns. I allmänhet en bra och rolig kurs!
  ---
  Det vore bra om det i labbanvisningarna fanns anvisningar om var man skall få för ungefärliga resultat eller något annan information som lättare vet om man är på rätt väg.
  ---
  Bra med fler än en föreläsare!
  ---
  Typiskt intressant, och genomtänkt kurs.
  ---
  Danica är KTHs charmigaste (och sötaste) föreläsare...
  ..och mys-Örjan den mest sympatiska.
  Föreläsningarna har varit ett nöje!

  ---
  I think this is a great subject in order to go into the world about A.I. It's a very good introduction to several important concepts in this point. I think is neccesary to give this course in English, in order to make it easier for exchange students


Denna sammanställning har genererats med ACE.