Kursplan

Föreläsning 1
Onsdag 2005-10-26, 13.15 - 15.00, sal D3 (Örjan)
Introduktion
Föreläsning 2
Fredag 2005-10-28, 08.15 - 10.00, sal D3 (Örjan)
Inlärning av begrepp
Föreläsning 3
Tisdag 2005-11-01, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Inlärning av begrepp, forts.
Föreläsning 4
Fredag 2005-11-04, 08.15 - 10.00, sal D3 (Örjan)
Beslutsträd
Föreläsning 5
Tisdag 2005-11-08, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Artificiella neuronnät
Laboration 1
Onsdag 2005-11-09, 13.00 - 19.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Föreläsning 6
Fredag 2005-11-11, 08.15 - 10.00, sal D3 (Danica)
Bayesiansk inlärning
Föreläsning 7
Tisdag 2005-11-15, 13.15 - 15.00, sal E3 (Danica)
Bagging och Boosting
Laboration 2
Onsdag 2005-11-16, 13.00 - 19.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 1 (Concept learning and Decision Trees)
Föreläsning 8
Fredag 2005-11-18, 08.15 - 10.00, sal D3 (Danica)
Exempelbaserad inlärning
Föreläsning 9
Tisdag 2005-11-22, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Belöningsbaserad inlärning
Laboration 3
Onsdag 2005-11-23, 13.00 - 19.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 2 (Bayes Classifier and Boosting)
Föreläsning 10
Fredag 2005-11-25, 08.15 - 10.00, sal D3 (Örjan)
Genetiska algoritmer
Föreläsning 11
Tisdag 2005-11-29, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Lärbarhetsteori
Laboration 4
Onsdag 2005-11-30, 13.00 - 19.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 3 (Reinforcement Learning)
Föreläsning 12
Fredag 2005-12-02, 08.15 - 10.00, sal D3 (Örjan)
Regel och förklaringsbaserad inlärning
Föreläsning 13
Tisdag 2005-12-06, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Sammanfattning, avslutning
Laboration 5
Onsdag 2005-12-07, 13.00 - 19.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 4 (Genetic Algorithms)
Tentamen
Lördag 2005-12-17, 08.00 - 13.00, sal D32-35