Regel- och förklarningsbaserad inlärning

Lästips: Mitchell, kapitel 10