Maskininlärning, 2D1431

Resultat av kursutvärdering, 2004


  Allmänna frågor.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 15% (5 st) Lätt.
  3. 55% (18 st) Medel.
  4. 27% (9 st) Ganska svår.
  5. 3% (1 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 55% (18 st) Ja, mycket.
  2. 42% (14 st) Ja.
  3. 3% (1 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 94% (31 st) Ja.
  2. 6% (2 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


  Kurslitteraturen.

 4. Vad tycker du om kursboken: Mitchell; Machine Learning?

  1. 9% (3 st) Mycket bra.
  2. 70% (23 st) Bra.
  3. 15% (5 st) Hyfsad.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte använt den.


 5. Vad tycker du om de artiklarna om Bagging och Boosting?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (11 st) Bra.
  3. 33% (11 st) Hyfsat.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 30% (10 st) Har inte använt dem.


 6. Vad tycker du om informationen via webben?

  1. 9% (3 st) Mycket bra.
  2. 45% (15 st) Bra.
  3. 30% (10 st) Hyfsat.
  4. 9% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte använt den.


 7. Hur har du använt dig av föreläsningsbilderna på webben?

  1. 3% (1 st) Inte alls.
  2. 76% (25 st) Som repetition inför tentan.
  3. 52% (17 st) Som komplettering för missade föreläsningar.
  4. 55% (18 st) För att slippa anteckna.


  Föreläsningarna.

 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 6% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 9% (3 st) 20-40%.
  3. 18% (6 st) 40-60%.
  4. 24% (8 st) 60-80%.
  5. 42% (14 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt?)

  1. 27% (9 st) Mycket bra.
  2. 64% (21 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna innehållsmässigt sett? (Behandlas rätt saker? Förklaras det som behöver förklaras?)

  1. 21% (7 st) Mycket bra.
  2. 64% (21 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Acceptabelt.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 11. Vad tycker du om laboration 1 (Concept Learning, Decision Trees)?

  1. 12% (4 st) Mycket bra.
  2. 67% (22 st) Bra.
  3. 21% (7 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 12. Vad tycker du om laboration 2 (Bayes Classifier, Boosting)?

  1. 12% (4 st) Mycket bra.
  2. 52% (17 st) Bra.
  3. 15% (5 st) Acceptabel.
  4. 18% (6 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 13. Vad tycker du om laboration 3 (Reinforcement Learning)?

  1. 27% (9 st) Mycket bra.
  2. 48% (16 st) Bra.
  3. 18% (6 st) Acceptabel.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 14. Vad tycker du om laboration 4 (Genetic Algorithms)?

  1. 12% (4 st) Mycket bra.
  2. 61% (20 st) Bra.
  3. 27% (9 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 15. Vilken labb tycker du är i störst behov av förbättring?

  1. 15% (5 st) Labb 1.
  2. 27% (9 st) Labb 2.
  3. 15% (5 st) Labb 3.
  4. 36% (12 st) Labb 4.


  Denna sammanställning har genererats med ACE.