Kursplan

Föreläsning 1
Onsdag 2004-10-27, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Introduktion
Föreläsning 2
Måndag 2004-11-01, 13.15 - 15.00, sal D3 (Örjan)
Inlärning av begrepp
Föreläsning 3
Onsdag 2004-11-03, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Inlärning av begrepp, forts.
Föreläsning 4
Måndag 2004-11-08, 13.15 - 15.00, sal L1 (Örjan)
Beslutsträd
Föreläsning 5
Onsdag 2004-11-10, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Artificiella neuronnät
Laboration 1
Onsdag 2004-11-10, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Föreläsning 6
Måndag 2004-11-15, 13.15 - 15.00, sal L1 (Danica)
Bayesiansk inlärning
Föreläsning 7
Onsdag 2004-11-17, 10.15 - 12.00, sal L1 (Danica)
Bagging och Boosting
Laboration 2
Onsdag 2004-11-17, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 1 (Concept learning and Decision Trees)
Föreläsning 8
Måndag 2004-11-22, 13.15 - 15.00, sal L1 (Danica)
Exempelbaserad inlärning
Föreläsning 9
Onsdag 2004-11-24, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Belöningsbaserad inlärning
Laboration 3
Onsdag 2004-11-24, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 2 (Bayes Classifier and Boosting)
Föreläsning 10
Måndag 2004-11-29, 13.15 - 15.00, sal L1 (Örjan)
Genetiska algoritmer
Föreläsning 11
Onsdag 2004-12-01, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Lärbarhetsteori
Laboration 4
Onsdag 2004-12-01, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 3 (Reinforcement Learning)
Föreläsning 12
Måndag 2004-12-06, 13.15 - 15.00, sal L1 (Örjan)
Regel och förklaringsbaserad inlärning
Föreläsning 13
Onsdag 2004-12-08, 10.15 - 12.00, sal L1 (Örjan)
Sammanfattning, avslutning
Laboration 5
Onsdag 2004-12-08, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Sista redovisningsmöjlighet för labb 4 (Genetic Algorithms)
Tentamen
Onsdag 2004-12-15, 14.00 - 19.00, sal D31-35