Maskininlärning 2D1431

Välkommen till kursen i Maskininlärning, 2D1431, Hösten 2004.

Information about the course in English

Maskininlärning handlar om hur datorprogram automatiskt kan förbättra sitt beteende genom att utnyttja sina tidigare erfarenheter. Ämnet ligger i gränslandet mellan artificiell intelligens, statistik, informationsteori, biologi och reglerteknik. Målet med denna kurs är att ge grundläggande kännedom om de teorier och algoritmer som används inom området.

Lärare

Kurslitteratur

Kursbok:
Mitchell: Machine Learning
McGraw-Hill, 1997
ISBN: 0-07-115467-1
Artikel om Adaboost:
R.E. Schapire. A brief introduction to boosting. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1999.
Artikel om Bagging:
J.R. Quinlan. Bagging, boosting, and C4.5 In Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence and the Eighth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference, pages 725-730, Menlo Park, August 4-8 1996, AAAI Press / MIT Press

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt handledning i samband med laborationerna. Föreläsningarna ges på svenska.

Bilder från föreläsningarna

Introduktion Utskriftsvänlig För skärmen
Begreppsinlärning Utskriftsvänlig För skärmen
Beslutsträd Utskriftsvänlig För skärmen
Artificiella Neuronnät Utskriftsvänlig För skärmen
Bayesianska tekniker Utskriftsvänlig
Bagging och Boosting Utskriftsvänlig
Exempelbaserad inlärning Utskriftsvänlig
Belöningsbaserad inlärning Utskriftsvänlig För skärmen
Genetiska algoritmer Utskriftsvänlig För skärmen
Lärbarhetsteori Utskriftsvänlig För skärmen
Regelinlärning Utskriftsvänlig För skärmen
Sammanfattning Utskriftsvänlig För skärmen

Labbanvisningar

Bokning av labbredovisningstider gör du genom vårt webbaserade bokningssystem.

Obligatoriska moment

Ordinarie tentamen går den 15 december kl 14:00 - 19:00 i salarna D31-35

Exempel på hur tentan kan komma att se ut får du genom att titta på förra årets tenta, som du hittar här.

Labbar redovisade senast vid motsvarande schemalagda labbtillfälle ger bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen påverkar inte godkäntgränsen, men läggs till tentapoängen när betyget ska beräknas. Maximal bonuspoäng (alla labbar redovisade i tid) motsvarar ett betygsstegs höjning.

Kursanalys

En analys av förra kursomgången finns här. Den baseras delvis på dessa enkätsvar.