OH-Bilder från föreläsningarna

Lärbarhetsteori

Regelinlärning

Fuzzy Logic