Resultat av kursutvärdering


  Allmänna frågor.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (1 st) Mycket lätt.
  2. 22% (8 st) Lätt.
  3. 47% (17 st) Medel.
  4. 28% (10 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 83% (30 st) Ja.
  2. 14% (5 st) Tveksam.
  3. 3% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 53% (19 st) Ja, mycket.
  2. 39% (14 st) Ja.
  3. 8% (3 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 92% (33 st) Ja.
  2. 8% (3 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


  Kurslitteraturen.

 5. Vad tycker du om kursboken: Mitchell; Machine Learning?

  1. 6% (2 st) Mycket bra.
  2. 50% (18 st) Bra.
  3. 22% (8 st) Hyfsad.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 17% (6 st) Har inte använt den.


 6. Vad tycker du om övrigt utdelat material (speciellt artiklarna)?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 19% (7 st) Bra.
  3. 39% (14 st) Hyfsat.
  4. 11% (4 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 25% (9 st) Har inte använt det.


 7. Vad tycker du om informationen via webben?

  1. 11% (4 st) Mycket bra.
  2. 53% (19 st) Bra.
  3. 25% (9 st) Hyfsat.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte använt det.


 8. Vad tycker nu om att OH-bilderna lagts upp på webben?

  1. 69% (25 st) Mycket bra.
  2. 19% (7 st) Bra.
  3. 3% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 6% (2 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte använt det.


  Föreläsningarna.

 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 3% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (3 st) 20-40%.
  3. 19% (7 st) 40-60%.
  4. 22% (8 st) 60-80%.
  5. 47% (17 st) Mer än 80%.


 10. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 39% (14 st) Mycket bra.
  2. 47% (17 st) Bra.
  3. 6% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 6% (2 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


 11. Vad tycker du om föreläsningarna innehållsmässigt sett? (Behandlas rätt saker? Förklaras det som behöver förklaras?)

  1. 19% (7 st) Mycket bra.
  2. 69% (25 st) Bra.
  3. 8% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


  Laborationerna.

 12. Vad tycker du om laboration 1 (Concept Learning, Decision Trees)?

  1. 17% (6 st) Mycket bra.
  2. 53% (19 st) Bra.
  3. 25% (9 st) Acceptabel.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 13. Vad tycker du om laboration 2 (Bayes Classifier, Boosting)?

  1. 11% (4 st) Mycket bra.
  2. 28% (10 st) Bra.
  3. 36% (13 st) Acceptabel.
  4. 22% (8 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.


 14. Vad tycker du om laboration 3 (Regression, ANN)?

  1. 8% (3 st) Mycket bra.
  2. 56% (20 st) Bra.
  3. 22% (8 st) Acceptabel.
  4. 11% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 15. Vad tycker du om laboration 4 (Reinforcement Learning)?

  1. 25% (9 st) Mycket bra.
  2. 53% (19 st) Bra.
  3. 17% (6 st) Acceptabel.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


  Omfattning.

 16. Kursen är på 4p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 83% (30 st) Lagom med 4p.
  2. 17% (6 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


Denna sammanställning har genererats med ACE.