Preliminär kursplan

Föreläsning 1
Tisdag 2003-10-28, 13.15 - 15.00, sal K1
Introduktion
Föreläsning 2
Torsdag 2003-10-30, 13.15 - 15.00, sal K2
Inlärning av begrepp
Föreläsning 3
Måndag 2003-11-03, 13.15 - 15.00, sal E3
Inlärning av begrepp, forts.
Föreläsning 4
Tisdag 2003-11-04, 8.15 - 10.00, sal K1
Beslutsträd
Föreläsning 5
Torsdag 2003-11-06, 13.15 - 15.00, sal K2
Bayesiansk inlärning
Föreläsning 6
Måndag 2003-11-10, 13.15 - 15.00, sal E3
Bagging och Boosting
Föreläsning 7
Tisdag 2003-11-11, 8.15 - 10.00, sal K1
Exempelbaserad inlärning
Laboration 1
Tisdag 2003-11-11, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Concept learning and Decision Trees
Föreläsning 8
Torsdag 2003-11-13, 13.15 - 15.00, sal K2
Artificiella neuronnät
Föreläsning 9
Måndag 2003-11-17, 13.15 - 15.00, sal E3
Belöningsbaserad inlärning
Laboration 2
Tisdag 2003-11-18, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Bayes Classifier, Bagging and Boosting
Föreläsning 10
Torsdag 2003-11-20, 13.15 - 15.00, sal K2
Genetiska algoritmer
Föreläsning 11
Tisdag 2003-11-25, 8.15 - 10.00, sal K2
Lärbarhetsteori
Laboration 3
Tisdag 2003-11-25, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Instance Based Learning, Artificial Neural Networks
Föreläsning 12
Torsdag 2003-11-27, 13.15 - 15.00, sal K2
Regel och förklaringsbaserad inlärning, Fuzzy Logic
Laboration 4
Tisdag 2003-12-02, 13.00 - 18.00, sal Spelhallen & Sporthallen
Reinforcement Learning
Föreläsning 13
Tisdag 2003-12-09, 8.15 - 10.00, sal K2
Sammanfattning, avslutning
Tentamen
Tisdag 2003-12-16, 8.00 - 13.00, sal E31-35
Ej utnyttjade föreläsningstider
Tisdag 2003-11-18, 8.15 - 10.00, sal K2
Tisdag 2003-12-02, 8.15 - 10.00, sal K2
Torsdag 2003-12-04, 13.15 - 15.00, sal K2