Maskininlärning 2D1431

Välkommen till kursen i Maskininlärning, 2D431, Hösten 2003.

Information about the course in English

Maskininlärning handlar om hur datorprogram automatiskt kan förbättra sitt beteende genom att utnyttja sina tidigare erfarenheter. Ämnet ligger i gränslandet mellan artificiell intelligens, statistik, informationsteori, biologi och reglerteknik. Målet med denna kurs är att ge grundläggande kännedom om de teorier och algoritmer som används inom området.

Nästa tenta

Nästa tentamenstillfälle är i omtentapersioden i augusti. Datum fastställs genom överenskommelse med kursledaren.

Kursanalys

En analys av kursomgången finns här. Den baseras delvis på dessa enkätsvar.

Lärare

Kurslitteratur

Kursbok:
Mitchell: Machine Learning
McGraw-Hill, 1997
ISBN: 0-07-115467-1
Artikel om Adaboost:
R.E. Schapire. A brief introduction to boosting. In Proceedings of the Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 1999.
Artikel om Bagging:
J.R. Quinlan. Bagging, boosting, and C4.5 In Proceedings of the Thirteenth National Conference on Artificial Intelligence and the Eighth Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference, pages 725-730, Menlo Park, August 4-8 1996, AAAI Press / MIT Press

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt handledning i samband med laborationerna. Föreläsningarna ges på svenska.

PowerPoint-filerna från Stefans föreläsningar

Labbanvisningar

Bokning av labbredovisningstider gör du genom vårt webbaserade bokningssystem.

Obligatoriska moment

Ordinarie tentamen går den 16 december kl 8:00 - 13:00 i salarna E31-35

Exempel på hur tentan kan komma att se ut får du genom att titta på förra årets tenta, som du hittar här.

Labbar redovisade senast vid motsvarande schemalagda labbtillfälle ger bonuspoäng till tentan. Bonuspoängen påverkar inte godkäntgränsen, men läggs till tentapoängen när betyget ska beräknas. Maximal bonuspoäng (alla labbar redovisade i tid) motsvarar ett betygsstegs höjning.