Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1426, Robotik och autonoma system, 5p, per 4 2004

Kursdata

Examination

Tentamen med 15 relativt översiktliga frågor inom sex områden: kinematik, reglerteknink, mekanismer, elektriska komponenter, sensorer och robotprogrammering. Projekdel där eleverna i grupper om tre ska bygga och programmera en robot (m.h.a. bl.a. lego, meccano och ett färdigt moderkort med en microcontroller) som kan spela "bordshockey" mot en motståndare. För godkänd projekddel krävdes att roboten före den av slutande tävlingen mot de andra kursdeltagarnas robotar eller därefter kunde göra mål, samt att en rapport lämnats in och efter omarbetningar godkänts.

Kurslitteratur

Kursbunt med utdrag ur böcker inom de sex områden tentan omfattar. Kopior av föreläsningarnas stordior. Delar av handboken till den mikrokontroller-krets (PIC16F877) som användes.

Övrigt

Projekdelen fungerade bra, och de flesta robotarna blev färdiga i tid till tävlingen. Leveransproblem med nya motorer till robotarna förekom dock och gjorde att några grupper fick byta dåliga motorer först dagen innan tävlingen. Alla genomförde den enkla icke obligatoriska "komma-igång-labben" i tid för att få en liten tentabonus.

Planerade förändringar till nästa omgång

Eventuellt byts mikrokontrollern och moderkortet ut helt och hållet för att få bättre prestanda och för att kunna ta emor flera studenter.

Kanske hålls också föreläsningarna i omarbetat skick av någon annan än tidigare.

Elevenkät

En elevenkät har lagts ut på www, men ännu har bara en person besvarat frågorna. Resultatet kommer att publiceras här när fler svar har kommit in.

Rapporter publicerade på www

När de färdiga projektrapporterna har kommit in kommer de att publiceras på kursens hemsida. Där kommer också tävlingsresultat, bilder och filmer.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <bratt@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 december 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>