2D1426 Robotik och Autonoma System

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor om 2D1426 Robotik och Autonoma System period 1 2003


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 29% (4 st) Lätt.
  3. 50% (7 st) Medel.
  4. 21% (3 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 93% (13 st) Ja.
  2. 7% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 36% (5 st) Ja, mycket.
  2. 64% (9 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Vad tycker du om det utdelade föreläsningsanteckningarna?

  1. 36% (5 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 29% (4 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 0% (0 st) Har inte använt dem.

 5. Vad tycker du om det utdelade litteraturutdragen?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 43% (6 st) Bra.
  3. 29% (4 st) Hyfsade.
  4. 7% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 7% (1 st) Har inte använt dem.

  Ev. kommentar om kursmaterialet:

  Eftersom det var så mycket överlappning mellan litteraturutdragen och föreläsningsanteckningarna var det trögt att plöja igenom allt material.
  ---
  Det var den teoretiska delen som var lite oklar men kursen var bra på det stora hela. Extremt nyttig!!!


 6. Hur stor del av kursinnehållet frånsett projektdelen överlappade med kurser du tidigare läst?

  1. 29% (4 st) Mindre än 10%.
  2. 43% (6 st) 10-30%.
  3. 29% (4 st) 30-50%.
  4. 0% (0 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 14% (2 st) 40-60%.
  4. 21% (3 st) 60-80%.
  5. 64% (9 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Ger läraren bra och begripliga svar på frågor?)

  1. 21% (3 st) Mycket bra.
  2. 64% (9 st) Bra.
  3. 14% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

 9. Vad tycker du om tempot på föreläsningarna?

  1. 0% (0 st) Alldeles för snabbt.
  2. 7% (1 st) Lite för snabbt.
  3. 86% (12 st) Lagom.
  4. 7% (1 st) Lite för långsamt.
  5. 0% (0 st) Alldeles för långsamt.

  Ev. kommentar om föreläsningarna:

  Skulle vart trevligt att kunna gå mer på djupet och öka antal kurspoäng alternativt en fortsättningskurs


 10. Hur stor del av det utdelade utdragen ur böcker för föreläsning 1 och 4-8 läste du inför tentan?

  1. 29% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 14% (2 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 43% (6 st) 60-80%.
  5. 14% (2 st) Mer än 80%.


 11. Hur stor del av det utdelade föreläsningsanteckningarna för föreläsning 1 och 4-8 läste du inför tentan?

  1. 7% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 14% (2 st) 40-60%.
  4. 7% (1 st) 60-80%.
  5. 71% (10 st) Mer än 80%.


 12. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 7% (1 st) Mycket bra.
  2. 43% (6 st) Bra.
  3. 21% (3 st) Hyfsat.
  4. 29% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om tentan:

  Bra om det framgår tydligare vad som är viktigt att lära sig
  ---
  Den teoretiska delen och själva projektdelen känns lite som två olika kurser som inte har så mycket med varandra att göra. Tentan borde slopas på denna kurs och istället lägga mer tid på projektet.


 13. Vad tycker du om projektdelen? (Var den intressant/lärorik, gav den tillfälle att praktiskt bekanta sig med kursinnehållet?)

  1. 57% (8 st) Mycket bra.
  2. 36% (5 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. kommentar:

  Skoj
  ---
  Det hade varit roligare om det inte varit en tävling. Mer fantasi i så fall. Men det var kul ändå.
  ---
  Tidskrävande men nyttig
  ---
  Stundtals lite dålig tillgång till verktyg och material. De standardkomponenter som utdelades var av mycket varierande kvalitet. Nyinköp av motorer mm skulle behövas


 14. Har du fått den hjälp du behöver med projektdelen (är handledaren kunnig, lättillgänglig, vänlig)?

  1. 57% (8 st) Javisst.
  2. 29% (4 st) Javars.
  3. 14% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:


 15. Hur mycket tid ägnade du åt projekdelen, exklusve rapportskrivning?

  1. 0% (0 st) Mindre än 30 tim.
  2. 21% (3 st) 30-60 tim.
  3. 50% (7 st) 60-100 tim.
  4. 14% (2 st) 100-140 tim.
  5. 14% (2 st) Mer än 140 tim.

 16. Hur mycket tid ägnade du åt rapportskrivning?

  1. 0% (0 st) Mindre än 4 tim.
  2. 21% (3 st) 4-8 tim.
  3. 64% (9 st) 8-16 tim.
  4. 14% (2 st) 16-32 tim.
  5. 0% (0 st) Mer än 32 tim.

  Ev. synpunkter på detta:

  Det känns som att det är lite mycket att ha projekt, tenta och rapport.
  ---
  Lite för ambitiösa krav på rapporterna tycker jag


 17. Hur var kraven som ställdes på rapportens kvalité?

  1. 0% (0 st) Alldeles för låga
  2. 7% (1 st) Lite för låga
  3. 86% (12 st) Lagom
  4. 7% (1 st) Lite för höga
  5. 0% (0 st) Alldeles för höga

 18. Hur behandlades rapporten sedan den första gången lämnats in (var den kritik som lämnades konstruktiv och befogad; var omarbetningen lärorik)?

  1. 14% (2 st) Mycket bra.
  2. 64% (9 st) Bra.
  3. 14% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 19. Var något av kursmomenten mer givande än det andra?

  1. 14% (2 st) Nej.
  2. 0% (0 st) Tentan/tentastoffet.
  3. 86% (12 st) Projekdelen.


 20. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

  1. 50% (7 st) En.
  2. 36% (5 st) Två.
  3. 7% (1 st) Tre.
  4. 7% (1 st) Fyra eller fler.


 21. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 7% (1 st) 15-30%.
  3. 14% (2 st) 30-50%.
  4. 36% (5 st) 50-70%.
  5. 43% (6 st) Mer än 70%.


 22. Kursen är på 5p (2p för tentan och 3p för projektdelen). Vad tycker du om det jämfört med andra KTH-kursers poängantal?

  1. 71% (10 st) Lagom med 5p.
  2. 21% (3 st) Borde vara 6p.
  3. 7% (1 st) Borde vara >6p.
  4. 0% (0 st) Borde vara 4p.
  5. 0% (0 st) Borde vara <4p.


 23. Vilket helhetsbetyg skulle du vilja ge kursen?

  1. 0% (0 st) 0%
  2. 0% (0 st) 10%
  3. 0% (0 st) 20%
  4. 0% (0 st) 30%
  5. 0% (0 st) 40%
  6. 0% (0 st) 50%
  7. 7% (1 st) 60%
  8. 7% (1 st) 70%
  9. 43% (6 st) 80%
  10. 36% (5 st) 90%
  11. 7% (1 st) 100%


 24. Ytterligare kommentarer om kursen:

  kul och lärorik
  ---
  Skoj kurs, men tentan var inte så givande. Gav lite känsla av mellanstadie, det verkade vara tänkt att "om vi testar små detaljkunskaper så kanske vi får en bild av om eleven lärt sig helheten". Lite när dog Karl XII?
  ---
  Det som gör att kursen inte får 100% i slutbetyg är (till viss del sammanfattning av det jag skrivit ovan):

  1. Tentan kändes överflödig och onödig. Jag vill ha mer högskolepoäng om jag både ska göra ett så här pass stort projekt rapport, samt dessutom plugga till en tenta.

  2. Mer verktyg fungerande material/komponenter att tillgå i labbet.


bratt@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.