2D146 Robotik och Autonoma system

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor om 2D1426 Robotik och autonoma system 1999


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 8% (1 st) Mycket lätt.
  2. 23% (3 st) Lätt.
  3. 62% (8 st) Medel.
  4. 8% (1 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 92% (12 st) Ja.
  2. 8% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 77% (10 st) Ja, mycket.
  2. 23% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är bl.a. god teoretisk kännedom om hur en mikrodator fungerar och programmeringsvana i assembler, kunskaper i digitalteknik och grundläggande reglerteknik. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 85% (11 st) Ja.
  2. 8% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om det utdelade kursmaterialet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 38% (5 st) Bra.
  3. 31% (4 st) Hyfsad.
  4. 8% (1 st) Mindre bra.
  5. 15% (2 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.


 6. Hur stor del av kursinnehållet frånsett projektdelen överlappade med kurser du tidigare läst?

  1. 15% (2 st) Mindre än 10%.
  2. 23% (3 st) 10-30%.
  3. 31% (4 st) 30-50%.
  4. 15% (2 st) 50-70%.
  5. 8% (1 st) Mer än 70%.


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 23% (3 st) 20-40%.
  3. 15% (2 st) 40-60%.
  4. 0% (0 st) 60-80%.
  5. 54% (7 st) Mer än 80%.


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Ger läraren bra och begripliga svar på frågor?)

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 46% (6 st) Bra.
  3. 23% (3 st) Acceptabelt.
  4. 15% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 9. Vad tycker du om tempot på föreläsningarna?

  1. 0% (0 st) Alldeles för snabbt.
  2. 23% (3 st) Lite för snabbt.
  3. 62% (8 st) Lagom.
  4. 8% (1 st) Lite för långsamt.
  5. 0% (0 st) Alldeles för långsamt.


 10. Hur stor del av det utdelade utdragen ur böcker för föreläsning 1 och 4-8 läste du inför tentan?

  1. 15% (2 st) Mindre än 20%.
  2. 15% (2 st) 20-40%.
  3. 8% (1 st) 40-60%.
  4. 31% (4 st) 60-80%.
  5. 23% (3 st) Mer än 80%.


 11. Hur stor del av det utdelade OH-kopiorna för föreläsning 1 och 4-8 läste du inför tentan?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 15% (2 st) 20-40%.
  3. 8% (1 st) 40-60%.
  4. 15% (2 st) 60-80%.
  5. 54% (7 st) Mer än 80%.


 12. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 23% (3 st) Bra.
  3. 46% (6 st) Hyfsat.
  4. 23% (3 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

 13. Vad tycker du om projekdelen? (Var den intressant/lärorik, gav den tillfälle att praktiskt bekanta sig med kursinnehållet?)

  1. 85% (11 st) Mycket bra.
  2. 8% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 14. Har du fått den hjälp du behöver med projektdelen (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 62% (8 st) Javisst.
  2. 23% (3 st) Javars.
  3. 8% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.


 15. Hur mycket tid ägnade du åt projekdelen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 30 tim.
  2. 0% (0 st) 30-60 tim.
  3. 31% (4 st) 60-100 tim.
  4. 31% (4 st) 100-140 tim.
  5. 31% (4 st) Mer än 140 tim.


 16. Var något av kursmomenten mer givande än det andra?

  1. 15% (2 st) Nej.
  2. 0% (0 st) Tentan/tentastoffet.
  3. 77% (10 st) Projekdelen.


 17. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

  1. 23% (3 st) En.
  2. 38% (5 st) Två.
  3. 15% (2 st) Tre.
  4. 8% (1 st) Fyra eller fler.


 18. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 0% (0 st) 15-30%.
  3. 15% (2 st) 30-50%.
  4. 54% (7 st) 50-70%.
  5. 23% (3 st) Mer än 70%.


 19. Kursen är på 5p (2p för tentan och 3p för projektdelen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 69% (9 st) Lagom med 5p.
  2. 8% (1 st) Borde vara 6p.
  3. 0% (0 st) Borde vara >6p.
  4. 15% (2 st) Borde vara 4p.
  5. 0% (0 st) Borde vara <4p.bratt@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.