2D1426 Robotik och Autonoma System period 4 2001

Resultat av kursutvärdering

Antal svar (totalt): 9 (2001-09-23)


1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

 

0 (0%) : Mycket lätt.

 

2 (22%) : Lätt.

 

6 (67%) : Medel.

 

1 (11%) : Ganska svår.

 

0 (0%) : Mycket svår.

Antal svar: 9


2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

 

7 (78%) : Ja.

 

1 (11%) : Tveksam.

 

1 (11%) : Nej.

Antal svar: 9


3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

 

2 (22%) : Ja, mycket.

 

7 (78%) : Ja.

 

0 (0%) : Neutral.

 

0 (0%) : Inte särskilt.

 

0 (0%) : Nej.

Antal svar: 9


4. Förkunskapskraven för kursen är bl.a. god teoretisk kännedom om hur en mikrodator fungerar och programmeringsvana i assembler, kunskaper i digitalteknik och grundläggande reglerteknik. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

 

7 (78%) : Ja.

 

2 (22%) : Tveksam.

 

0 (0%) : Nej.

Antal svar: 9


5. Vad tycker du om det utdelade kursmaterialet?

 

0 (0%) : Mycket bra.

 

4 (44%) : Bra.

 

5 (56%) : Hyfsad.

 

0 (0%) : Mindre bra.

 

0 (0%) : Dåligt.

 

0 (0%) : Har inte använt det.

Antal svar: 9

 


6. Hur stor del av kursinnehållet frånsett projektdelen överlappade med kurser du tidigare läst?

 

3 (33%) : Mindre än 10%.

 

6 (67%) : 10-30%.

 

0 (0%) : 30-50%.

 

0 (0%) : 50-70%.

 

0 (0%) : Mer än 70%.

Antal svar: 9


7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

 

0 (0%) : Mindre än 20%.

 

0 (0%) : 20-40%.

 

2 (22%) : 40-60%.

 

2 (22%) : 60-80%.

 

5 (56%) : Mer än 80%.

Antal svar: 9


8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Ger läraren bra och begripliga svar på frågor?)

 

0 (0%) : Mycket bra.

 

4 (44%) : Bra.

 

4 (44%) : Acceptabelt.

 

1 (11%) : Mindre bra.

 

0 (0%) : Dåligt.

Antal svar: 9


9. Vad tycker du om tempot på föreläsningarna?

 

0 (0%) : Alldeles för snabbt.

 

0 (0%) : Lite för snabbt.

 

8 (89%) : Lagom.

 

1 (11%) : Lite för långsamt.

 

0 (0%) : Alldeles för långsamt.

Antal svar: 9


10. Hur stor del av det utdelade utdragen ur böcker för föreläsning 1 och 4-9 läste du inför tentan?

 

3 (33%) : Mindre än 20%.

 

0 (0%) : 20-40%.

 

2 (22%) : 40-60%.

 

0 (0%) : 60-80%.

 

4 (44%) : Mer än 80%.

Antal svar: 9


11. Hur stor del av det utdelade OH-kopiorna för föreläsning 1 och 4-9 läste du inför tentan?

 

0 (0%) : Mindre än 20%.

 

0 (0%) : 20-40%.

 

0 (0%) : 40-60%.

 

1 (11%) : 60-80%.

 

8 (89%) : Mer än 80%.

Antal svar: 9


12. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

 

0 (0%) : Mycket bra.

 

5 (56%) : Bra.

 

3 (33%) : Hyfsat.

 

1 (11%) : Mindre bra.

 

0 (0%) : Dåligt.

 

0 (0%) : Tentade inte.

Antal svar: 9


13. Vad tycker du om projekdelen? (Var den intressant/lärorik, gav den tillfälle att praktiskt bekanta sig med kursinnehållet?)

 

5 (56%) : Mycket bra.

 

3 (33%) : Bra.

 

1 (11%) : Acceptabelt.

 

0 (0%) : Mindre bra.

 

0 (0%) : Dåligt.

Antal svar: 9


14. Har du fått den hjälp du behöver med projektdelen (är handledaren kunnig, lättillgänglig, vänlig)?

 

5 (56%) : Javisst.

 

2 (22%) : Javars.

 

2 (22%) : Acceptabelt.

 

0 (0%) : Sällan.

 

0 (0%) : Aldrig.

Antal svar: 9


15. Hur mycket tid ägnade du åt projekdelen, exklusve rapportskrivning?

 

1 (11%) : Mindre än 30 tim.

 

0 (0%) : 30-60 tim.

 

3 (33%) : 60-100 tim.

 

5 (56%) : 100-140 tim.

 

0 (0%) : Mer än 140 tim.

Antal svar: 9


16. Hur mycket tid ägnade du åt rapportskrivning?

 

1 (11%) : Mindre än 4 tim.

 

0 (0%) : 4-8 tim.

 

4 (44%) : 8-16 tim.

 

4 (44%) : 16-32 tim.

 

0 (0%) : Mer än 32 tim.

Antal svar: 9


17. Hur var kraven som ställdes på rapportens kvalité?

 

0 (0%) : Alldeles för låga

 

0 (0%) : Lite för låga

 

6 (67%) : Lagom

 

3 (33%) : Lite för höga

 

0 (0%) : Alldeles för höga

Antal svar: 9


18. Hur behandlades rapporten sedan den första gången lämnats in (var den kritik som lämnades konstruktiv och befogad; var omarbetningen lärorik)?

 

0 (0%) : Mycket bra.

 

7 (78%) : Bra.

 

2 (22%) : Hyfsat.

 

0 (0%) : Mindre bra.

 

0 (0%) : Dåligt.

 

0 (0%) : Har ej lämnat in någon rapport

Antal svar: 9


19. Var något av kursmomenten mer givande än det andra?

 

2 (22%) : Nej.

 

0 (0%) : Tentan/tentastoffet.

 

7 (78%) : Projekdelen.

Antal svar: 9


20. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

 

2 (22%) : En.

 

4 (44%) : Två.

 

3 (33%) : Tre.

 

0 (0%) : Fyra eller fler.

Antal svar: 9


21. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

 

0 (0%) : Mindre än 15%.

 

2 (22%) : 15-30%.

 

3 (33%) : 30-50%.

 

4 (44%) : 50-70%.

 

0 (0%) : Mer än 70%.

Antal svar: 9


22. Kursen är på 5p (2p för tentan och 3p för projektdelen). Vad tycker du om det jämfört med andra KTH-kursers poängantal?

 

8 (89%) : Lagom med 5p.

 

1 (11%) : Borde vara 6p.

 

0 (0%) : Borde vara 4p

Antal svar: 9


24. Hur var föreläsningarna?

Medelvärde: 56,38%. Antal svar: 9


25. Vad ger du kursen för helhetsbetyg?

Medelvärde: 74,90%. Antal svar: 9