2D1426 Robotik och autonoma system

Resultat av kursutvärdering


  Några frågor om 2D1426 Robotik och autonoma system 1998


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 38% (3 st) Medel.
  4. 50% (4 st) Ganska svår.
  5. 13% (1 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 38% (3 st) Ja.
  2. 38% (3 st) Tveksam.
  3. 25% (2 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 63% (5 st) Ja, mycket.
  2. 38% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är god teoretisk kännedom om hur en mikrodator fungerar och programmeringsvana i assembler, kunskaper i linjär algebra, digitalteknik och grundläggande reglerteknik. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 75% (6 st) Ja.
  2. 13% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om det utdelade kursmaterialet

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 38% (3 st) Bra.
  3. 50% (4 st) Hyfsad.
  4. 13% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.


 6. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 13% (1 st) 40-60%.
  4. 38% (3 st) 60-80%.
  5. 50% (4 st) Mer än 80%.


 7. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 13% (1 st) Bra.
  3. 13% (1 st) Acceptabelt.
  4. 63% (5 st) Mindre bra.
  5. 13% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.


 8. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 38% (3 st) Ibland.
  4. 25% (2 st) Sällan.
  5. 38% (3 st) Aldrig.


 9. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 63% (5 st) Bra.
  3. 25% (2 st) Hyfsat.
  4. 13% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 10. Vad tycker du om projekdelen? (Var den intressant/lärorik, gav den tillfälle att praktiskt bekanta sig med kursinnehållet?)

  1. 50% (4 st) Mycket bra.
  2. 38% (3 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 13% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


 11. Har du fått den hjälp du behöver med projektdelen (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 0% (0 st) Javisst.
  2. 13% (1 st) Javars.
  3. 13% (1 st) Acceptabelt.
  4. 63% (5 st) Sällan.
  5. 13% (1 st) Aldrig.


 12. Hur mycket tid ägnade du åt projekdelen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 30 tim.
  2. 0% (0 st) 30-60 tim.
  3. 25% (2 st) 60-100 tim.
  4. 63% (5 st) 100-140 tim.
  5. 13% (1 st) Mer än 140 tim.


 13. Var något av kursmomenten mer givande än det andra?

  1. 0% (0 st) Tentan/föreläsningarna
  2. 100% (8 st) Projekdelen


 14. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 4)?

  1. 25% (2 st) En.
  2. 13% (1 st) Två.
  3. 38% (3 st) Tre.
  4. 25% (2 st) Fyra eller fler.


 15. Hur stor del av din totala studietid under period 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 13% (1 st) Mindre än 15%.
  2. 13% (1 st) 15-30%.
  3. 50% (4 st) 30-50%.
  4. 13% (1 st) 50-70%.
  5. 13% (1 st) Mer än 70%.


 16. Kursen är på 5p (2p för tentan och 3p för projektdelen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 100% (8 st) Lagom med 5p.
  2. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  3. 0% (0 st) Borde vara >6p.
  4. 0% (0 st) Borde vara 4p.
  5. 0% (0 st) Borde vara <4p.  bratt@nada.kth.se

  Denna sammanställning har genererats med ACE.