Nada

DD2426, Robotik och autonoma system, 5 poäng

Allmän kursbeskrivning

Den här kursen kan betecknas som det första försöket på KTH att direkt och i helhet ta upp ämnesområdet Robotik. Det stora omfånget gör dock att varje delområde upptar ett mindre utrymme.

Denna kurs går ut på att i projektform bygga och programmera en rörlig liten autonom robot som följer bestämda mål. Det är meningen att kursdeltagarna i grupper om fyra skall kunna praktiskt implementera ett specifikt beteende hos den enkla roboten genom att integrera enkla perceptions- och manipulationsmekanismer. Den inledande fasen av kursen innehåller introduktion till grundläggande begrepp inom det breda interdisciplinära området Robotik. Denna del förser teknologerna med de nödvändiga kunskaperna för att kunna bygga sina robotar och programmera dem. Kursen avslutas med en tävling mellan deltagarnas robotar.

Förkunskaper

Se formell kursbeskrivning. Observera att kursen går i bredden snarare än i djupet.

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp inom robotik, kinematik, navigering och digital styrning omfattas av den teoretiska delen. Den praktiska delen inkluderar studier av sensorer och manipulatorer, mekanismer, reglermetoder och robotkomponenter; mikrostyrkretsar, deras uppbyggnad och programmering, samt konkreta råd om byggprojektet.

Kursen gavs för första gången i period 2 HT 1995. Den gavs för elfte gången period 4 2004 och kommer att gå på period 4 i fortsättningen också. Information om nästa kursomgång kan fås av Mattias Bratt (bratt@nada.kth.se)

Max antal deltagande i nästa omgång är 40 teknologer/doktorander. Urval sker om antalet anmälda blir fler än antalet platser. Det är därför mycket viktigt att anmäla sig till kursen på korrekt sätt, så att man blir inlagd i urvalssystemet som sökande innan urvalet sker.

Extra kursomgång per 1 2003

På grund av det stora söktrycket på kursen gavs den en extra gång i period 1 2003.


Formell kursbeskrivning.

Kursanalys per 4 '98

Kursanalys per 4 '99 och Tävlingsresultat med bilder och en videosekvens

Kursanalys per 4 '00 och Tävlingsresultat med bilder och projektrapporter

Kursanalys per 4 '01 och Tävlingsresultat med bilder och projektrapporter

Tävlingsresultat med bilder och projektrapporter från per 4 '02

Resultat med bilder, rapporter och filmer från per 4 '03

Kursanalys per 1 '03 och Tävlingsresultat med bilder, film och projektrapporter

Kursanalys per 4 '04

Resultat med bilder, rapporter och filmer från per 4 '05

Resultat med bilder, rapporter och filmer från per 4 '06

Sista kursomgång på denna webbplats: per 4 2006

Alla robotfilmer fram till 2006

Kursens nya webbplats

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <bratt@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 maj 2007
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>