2D1425 Datorseende avancerad kurs

Resultat av kursutvärdering


  25 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 20% (2 st) Medel.
  4. 70% (7 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 50% (5 st) Ja.
  2. 40% (4 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 60% (6 st) Ja, mycket.
  2. 30% (3 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Förkunskapskraven för kursen är grundkurser i linjär algebra och statistik. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 60% (6 st) Ja.
  2. 30% (3 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 5. Vad tycker du om kompendiet Geometric Computing ?

  1. 20% (2 st) Mycket bra.
  2. 70% (7 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  om man tittar på tentan täcker inte kompendiet det ni förväntar er att vi ska kunna
  ---
  En del stavfel borde nog rättas. Fler exempel.
  ---
  Lite stavfel etc. annars mkt bra.
  ---
  Något för lite. Jag kände att en del material saknades. Teorin fanns för det mesta, men hur man löser problem i praktiken var det inte alltid lätt att få reda på.


 6. Vad tycker du om förläsningsanteckningarna (Prism-lectures) i klassificering?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 20% (2 st) Bra.
  3. 30% (3 st) Hyfsat.
  4. 40% (4 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte använt det.

  Ev. kommentar om kompendiet och föreläsningsanteckningarna:

  Allför kortfattat. Ett motsvarande häfte som Geometric Computing vore bättre.
  ---
  Svårt att ha slides osm kursliteratur
  ---
  Gillar upplägget med teori-exempel.
  ---
  Kan vara svårt att förstå vad som menas i efterhand.
  ---
  Jag tycker att det är bättre att ha en bok istället för enbart föreläsningsanteckningar. Föreläsningsanteckningarna i sig var ok.
  ---
  Gjorda för att presenteras på föreläsning med projektor vilket märktes. Svårt att använda som kurslitteratur om det var något man inte riktigt var med på på en föreläsning.


 7. Vad tycker du om exempelsamlingen i datorgeometri?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 30% (3 st) Bra.
  3. 10% (1 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 10% (1 st) Dålig.
  6. 40% (4 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om exempelsamlingen:

  Slarvigt skrivna lösningar gjorde den mindre användbar.
  ---
  Fanns det en exempelsamling?


 8. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 20% (2 st) 60-80%.
  5. 70% (7 st) Mer än 80%.


 9. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 20% (2 st) Mycket bra.
  2. 70% (7 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Stefan är bra.
  ---
  Skriv tydligare på tavlan.
  ---
  Första delen i kursen var bäst.
  ---
  Det muntliga är mkt bra. Organisationen av arbetet på tavlan kan förbättras.


 10. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 0% (0 st) Ofta.
  3. 40% (4 st) Ibland.
  4. 50% (5 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.


 11. Vad tycker du om räkneövningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra?)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 30% (3 st) Bra.
  3. 30% (3 st) Acceptabelt.
  4. 10% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  det går fort fram, och det är svårt att få in rutin på att räkna
  ---
  Det är synd att det är så lite diskussion under lektionerna. Men det är till största del vårat (studenternas) ansvar.
  ---
  Kan vara svårt att hänga med när det ibland är svårt att tyda vad som står på tavlan.
  ---
  Skriver lite otydligt ibland, men för det mesta är det inga problem att hänga med.
  ---
  Samman som för 9. Muntliga mkt bra men otydligt arbete på tavlan. Skulle vinna mkt på att ge sig vinn om att organisera tavelarbetet bättre. Märks bl.a. när man går tillbaka och tittar på gamla anteckningar så är det svårt att tolka vad som man egentligen skrev och menade på tavlan.
  ---
  När hade vi räkneövningar???


 12. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 20% (2 st) Javisst.
  2. 60% (6 st) Javars.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  Aldrig varit på övningarna.
  ---
  Har inte deltagit i datorövningarna.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 0% (0 st) Mindre än 9 tim.
  2. 0% (0 st) 9-14 tim.
  3. 50% (5 st) 15-20 tim.
  4. 40% (4 st) Mer än 20 tim.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Den var bra, lite svårt med notationerna i filen, ev en mer strukturerad föklaring om de olika strukturerna och varför de ser ut som de gör.
  ---
  Bra och intressant.
  ---
  Bra labb, man lärde sig mycket. Tyvärr fastnade jag flera gånger på dumfel som tog lång tid att hitta varför det tog mig lång tid att göra labben. Jag skulle också vilja veta vilka resultat man ska förvänta sig så man vet om man gjort rätt. Speciellt på 3:e delen.


 14. Var någon/några av laborationerna/inlämningsuppgifterna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 60% (6 st) Laboration 1
  2. 0% (0 st) Inlämningsuppgiften


 15. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 10% (1 st) Mycket bra.
  2. 50% (5 st) Bra.
  3. 30% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.


 16. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 1)?

  1. 50% (5 st) En.
  2. 20% (2 st) Två.
  3. 10% (1 st) Tre.
  4. 10% (1 st) Fyra eller fler.


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 30% (3 st) 15-30%.
  3. 50% (5 st) 30-50%.
  4. 10% (1 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 18. Förslag till förbättringar av kursen:

  Dela upp geometri- och klassificeringsdelen i två separata kurser och fyll på med mer stoff.
  ---
  Lätt att göra en liten miss i labben och sen spenderar man mest tid åt att finna buggar. Jag tycker det är givande då man kan få lite delsvar under labben så man vet att man är på rätt väg. På så sätt kan man undvika att leta förgäves efter en felskriven rad.
  ---
  Ge ut inlämningsuppgiften i klassificering tidigare. Det var dåligt att allt blev försenat. Folk planerar ofta att resa bort och vill alltså vara färdiga de första dagarna i juni.


 19. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra med hemtenta! Tror faktiskt jag lärde mig något :)
  ---
  Bra föreläsningar. Pedagogiskt och förklarat på ett lättförståeligt sätt.


stefanc@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.