Tidigare nyheter om 2D1423, Datorseende fk

Deadline för inlämningsuppgifterna till inläsningsdel 1-3 och Laboration 1 har flyttats fram till fredagen den 25 april. Redovisningstillfällen för laboration 1 kommer att arrangeras onsdagen den 23 april på eftermiddagen/kvällen. Kontakta kursledaren via datorpost för att boka tid och avvakta det svar som kommer att lämnas senast vid lunchtid den 23 april. Inlämningsuppgifterna kan företrädesvis skickas med (intern)post till Tony Lindeberg, NADA, KTH, 100 44 Sthlm.

Notera att det är ett tryckfel i ekvation (5) på sidan 6 i laborationsinstruktionen till Laboration 1. Det skall sättas en parentes kring hela uttrycket på andra raden, och hela uttrycket skall multipliceras med (L_{xx} + L_{yy}).

En förteckning över förslag till examensarbeten är under utarbetande. Om du är intresserad av examensarbete med anknytning till datorseende, bildbehandling eller bildkompression kan du i avvaktan på att denna förteckning blir klar anmäla ditt intresse med datorpost till kursledaren.

Litteraturen till inläsningsdel 3 såldes på föreläsningen den 28/3 liksom föreläsningsanteckningarna om form från textur och objektigenkänning. Resterande exemplar finns att köpa på NADAs elevexpedition.

OBS! Vissa salsangivelser är felaktiga i den kursdokumentation som utdelades vid första sammankomsten. Uppdaterad information finns här. Skriv ut detta dokument och ersätt motsvarande två sidor i kursbunten! Notera att föreläsningen vecka 17 äger rum onsdag den 24 april kl 13-15 i E32.

Första föreläsningen är torsdag den 14 mars 1996 klockan 10-12 i sal E34.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senast ändrad 1996-05-29 <tony@bion.kth.se>