Kursdisposition till 2D1423, Datorseende fk

Detta dokument ger en översiktlig vägledning till hur kursen kommer att disponeras detta läsår. Informationen är preliminär och kan komma att uppdateras kontinuerligt.

vecka 11
Torsdag den 14 mars kl 10-12 i E34: Första sammankomst och översikt av kursen

Utdelande av inläsningslitteratur om multiskalrepresentation och särdragsdetektion.

Detta material utgör en grunderna till Laboration 1 och ger en mer detaljerad beskrivning av det material som genomgicks i grundkursen avseende "Theory of a Visual Front-End". Det rekommenderas att du genast börjar gå genom detta material enligt de läsanvisningar som utdelats. Förslagsvis kan du även studera föreläsningsanteckningarna från grundkursen.

vecka 12
Torsdag den 21 mars kl 10-12 och 13-15 i E34:

Föreläsning om form-från textur. Utdelande av inläsningslitteratur och hemuppgifter i detta ämne samt om stereo.

Utdelande av hemuppgifter om multiskalrepresentation och särdragsdetektion.

Utdelande av Laboration 1 "Särdragsdetektion". Förslagsvis bör du i detta läge redan vara påläst i ämnet och kunna påbörja denna laboration direkt.

Under denna och kommande vecka bör du också välja ämne för den fria laborationen samt kontakta laborationsassistenten för denna.

vecka 13
Torsdag den 28 mars kl 10-12 i E34:

Föreläsning om objektigenkänning. Utdelande av inläsningslitteratur och hemuppgifter i detta ämne samt om geometriska invarianter.

Denna vecka bör du redovisa Laboration 1 samt inlämna hemuppgifterna om multiskalrepresentation och särdragsdetektion. Om du dessutom hinner med form-från textur och stereo är det utmärkt.

vecka 14--16: Påskuppehåll
Efter detta uppehåll inträder deadline för de hitintills utlämnade hemuppgifterna samt Laboration 1. Precisa datum annonseras senare.

vecka 17
Onsdag den 24 april kl 13-15 i E32:

Föreläsning om färg. Utdelande av inläsningslitteratur och hemuppgifter i detta ämne samt om rörelse.

Om du inte redan påbörjat implementationsarbetet med den fria laborationen tidigare bör du göra detta absolut senast denna vecka.

vecka 19
Torsdag den 9 maj. Deadline för hemuppgifterna om färg och rörelse.

vecka 20
Fredag den 17 maj. Senast detta datum bör du ha kontaktat din handledare för den fria laborationen, ha lagt fram en åtminstone en preliminär redovisning samt kommit överens om hur laborationen skall redovisas.

vecka 21
Tisdag den 21 maj kl. 18.00: Senast denna tidpunkt skall du ha redovisat den fria laborationen om du vill examineras på kursen utan att tentera.

Tentamen: Fredag den 24 maj kl 14-19 i sal F34.

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Senast ändrad 1996-05-08 <tony@bion.kth.se>