Kursmaterial till 2D1423, Datorseende fk

Del 1 av kursbunten (pris 100:-) omfattar:

Del 2 av kursbunten (pris 100:-) omfattar:

Dessutom har följande material utdelats:

OBS! Denna förteckning är ännu inte komplett och ytterligare material tillkommer.

Om du saknar några delar bör de finnas på NADAs elevexpedition. I annat fall, kontakta kursledaren.

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Senast ändrad 1996-03-28 <tony@bion.kth.se>