2D1423, Datorseende fk, 5 poäng


De flesta högre biologiska varelser förlitar sig på seende i någon form för att överleva. Inom datorseende studerar man de grundläggande principer som gör det möjligt att konstruera tekniska system som kan utnyttja visuell information för att skaffa sig information om den tredimensionella omgivningen, t ex för att kunna navigera eller känna igen och hantera objekt. Området är starkt interdisciplinärt, med kopplingar till robotik, matematik, datalogi, signalbehandling, perceptions- och kognitionspsykologi, neurofysiologi m fl ämnesområden.

Kursen bygger vidare på Datorseende gk, och ger fördjupade kunskaper inom området.

OBS: Denna kurs kommer troligen att ges endast under läsåret 1995/96. Från och med läsåret 1996/97 avses kursen i stället att integreras i forskarutbildningen. På grund av kursens tillfälliga karaktär kommer den i år att genomföras i form av en kombinerad läs- och fördjupningskurs.


Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Andra kurser som NADA ger för D-, E-, och F-elever.

Aktuell kursomgång: period 4 95/96

Informationen ändrades senast 1996-03-12. Kursledare är Tony Lindeberg.

^ Upp till kursöversikt.


Senast ändrad 1996-03-06 <tony@bion.kth.se>