KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1421 Bildbehandling och datorseende

Tenta

För godkänt på kursen krävs godkänd tentamen och godkända laborationer. Vid tentamen fästes den största vikten på grundläggande begrepp och metoder, och tentan har vanligen omfattat följande moment: en kortsvarsdel gällande grundläggande definitioner och begrepp, en större del innefattande teoretiska eller metodinriktade uppgifter av beskrivande och förklarande karaktär, någon eller några probleminriktade metoduppgifter, samt någon eller några räkneuppgifter. I vissa fall kan det finnas alternativa uppgifter att välja mellan.

Ordinarie tentatillfälle: 13-03-2006 i salar Q33 och Q34 (14.00 -19.00)

Omtenta: 07-06-2006 i sal D33 (8.00 -13.00)

Tentaresultatet anslås högst tre veckor efter tentan på institutionens anslagstavla på plan 3. Eventuella klagomål på rättningen lämnas in skriftligen till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Betygssättning

På tentamen ges betygen U (underkänt), 3 (godkänt), 4 (bra) och 5 (väl godkänt).

KTH-studenter erhåller samma betyg på kursen som på tentamen. SU-studenter erhåller betyget VG om de får en 5:a eller en 4:a som ligger närmare en 5:a än en 3:a. Övriga SU-studenter med godkänd tentamen erhåller betyget G.

Gamla exempel med lösningar:

Example 1 and (solutions)
Example 2 and (solutions)
Example 3 and (solutions)
Example 4 and (solutions)

 


 
Sidansvarig: Danica Kragic <danik@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-03