KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

2D1421 Bildbehandling och datorseende

KursPM med schema

Kursledare, Schema och Kursuppläggning , Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Examination

KursPM på engelska och på svenska.
Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.


Kursledare

Kursledare är Danica Kragic (epost)
Mottagning enligt överenskommelse i rum 714 på Teknikringen 14. Föreläsare är Danica Kragic (epost)

Kursassistenter är Staffan Ekvall (epost) och Hugo Cornelius (epost)

Schema och Kursuppläggning

Varje läsvecka under veckorna 3-8 i period 3 hålls upp till fem föreläsningar per vecka enligt följande schema.

Datum Veckodag Tid Vecka Sal Föreläsning
18.01 Onsdag 10-12 3 Q33 ---- Introduction
19.01 Torsdag 8-10 3 Q33 ---- Projections, image sampling
--------------- ----- ---- ------
23.01 Måndag 10-12 4 Q33 ---- Digital geometry, grey-level transformations
24.01 Tisdag 8-10 4 Q33 ---- Biological vision
26.01 Torsdag 13-15 4 Q33 ---- Linear systems, convolution, Fourier transform
27.01 Fredag 10-12 4 Q33 ---- Fourier transform, Sampling theorem
--------------- ----- ---- ------
30.01 Måndag 10-12 5 Q33 ---- Image restoration, linear and non-linear filtering
31.01 Tisdag 8-10 5 Q33 ---- Edge detection
02.02 Torsdag 10-12 5 Q33 ---- Exercises 1
03.02 Fredag 10-12 5 Q33 ---- Multi-scale representations, feature extraction
03.02 Deadline Lab1 ----- ----- ---- ------
--------------- ----- ---- ------
06.02 Måndag 10-12 6 Q33 ---- Segmentation, pixel-wise classification
07.02 Tisdag 8-10 6 Q33 ---- Spatial segmentation, Hough transform
09.02 Torsdag 10-12 6 Q33 ---- Image descriptors, Principle Component Analysis
10.02 Fredag 10-12 6 Q33 ---- Classification
--------------- ----- ---- ------
13.02 Måndag 13-15 7 Q33 ---- Image descriptors, Principle Component Analysis (same lecture as above)
14.02 Tisdag 8-10 7 Q33 ---- Exercises 2
15.02 Onsdag 13-15 7 Q33 ---- Stereo geometry
17.02 Fredag 10-12 7 Q33 ---- Stereo matching
16.02 Deadline Lab2 ----- ----- ---- ------
--------------- ----- ---- ------
21.02 Tisdag 8-10 8 Q33 ---- Motion, optical flow
23.02 Torsdag 13-15 8 Q33 ---- Morphology and Object recognition
24.02 Fredag 10-12 8 Q33 ---- Summary
03.03 Deadline Lab3 ----- ----- ---- ------

topp>>


Vem får läsa kursen och kursregistrering

Endast de teknologer som registerats i Ladok som studerande på en kurs kan godkännas på kursen. Vill du läsa denna valfria kurs måste du först välja kursen vid ditt fakultetskansli och/eller din studievägledning, som måste godkänna ditt val. Doktorander behöver ett intyg från handledaren samt prefekten vid respektive institution på en speciell blankett. Mer information hittar du här .

Alla som vill gå kursen måste dessutom registera sig i CSCs kursadminstrationssystem "res". Detta görs med kommandot

res checkin bildat06

på någon av CSCs unixdatorer. Registrera dig så snart som möjligt!

Före första labbtillfället på kursen, bör du också ansluta dig till kursen med CSCs kursadministrationsprogram course

course join bildat06

Detta kommando ger inställningar till din datormiljö och ser bl.a. till att modulfiler som hör till kursen laddas in i din datormiljö i samband med varje inloggning. Dessutom kontrolleras vid varje inloggning om det kommit några nya meddelanden från kursledaren. (Se course help för ytterligare information.)

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave bildat06

för att återställa effekterna av course join.

OBS! Om du vill ha omedelbar tillgång till inställningarna som definieras av "course join" måste du logga ut och logga in på nytt --- att öppna ett nytt terminalfönster räcker ej.

topp>>


Kursens mål

hittar du lättast i studiehandboken.

topp>>


Kurslitteratur

Bok

Följande kursbok kommer att användas i kursomgången period 3 år 2006:

Boken av Gonzalez och Woods ger en utförlig beskrivning gällande de rena bildbehandlingsdelarna, bildkompressionsdelen samt ett vissa moment i bildanalys, och kan i vissa avseenden vara lättare att tillgodogöra sig. I denna bok saknas material om rent datorseende, liksom för vissa väsentliga moment i bildanalys. Kompletterande material lämnas i form av utdrag ur annan litteratur. Boken finns att köpa på Kårbokhandeln.

Kursen och examinationen av kursen läggs upp på ett sådant sätt att du kan skriva tentan och göra laborationerna utgående från boken i kombination med övrig litteratur (inkluderande föreläsningsanteckningarna).


Kursbunt

Från 2006 det kommer inte att finnas någon kursbunt - alla föreläsningar och labbanvisningar kommer att finnas på webben.

topp>>


Studentexpedition och Delfi

CSCs studerandeexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må­fr 9.45­-11.30 och må­to 12.45­-14.15. Där kommer du att hämta ut din tenta.

Delfi är CSCs systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10--12 och må-to 13--15.


Examination

Alla detaljer finns har.


 


 
Sidansvarig: Danica Kragic <danik@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-03