KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     

 

   

2D1421 Bildbehandling och datorseende

Kursenkät

Eftersom denna kurs kommer att ges för många studenter under flera års tid, och kursen dessutom uppdateras i år, är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter under kursens gång kan lämnas till läraren.

Questionary/Student feedback

At the end of the course, we would like you to fill in the evaluation form. Please, be constructive and help us to make this course better next year!

Press here to generate the evaluation form:

 

 


 
Sidansvarig: Danica Kragic <danik@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-02-13