Nada

Några länkar till litteraturlistor om seende

Detta urval är långt ifrån komplett.

Handböcker om datorseende i elektronisk form

Om du tycker att någon bra litteraturförteckning saknas, skicka ett email till tony@nada.kth.se:

^ Upp till aktuell kursinformation.


Sidansvarig: <tony@nada.kth.se>
Senast ändrad 12 december 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>