Nada

Läsanvisningar till 2D1420 Datorseende, grundkurs (period 3 03/04)

Detta dokument ger en översiktlig vägledning till den litteratur som hör ihop med respektive kursavsnitt. Som generell vägledning till läsandet rekommenderas att du utgår från föreläsningsanteckningarna för att få en sammanfattande översikt över respektive avsnitt samt ett urval över prioriterat material. Den övriga kurslitteraturen ger därefter en fylligare beskrivning av respektive avsnitt, och i vissa fall mer bakgrundsinformation.

OBS! Dessa läsanvisningar är upplagda så att du kan tillgodogöra dig kursen utifrån den primära kursboken:

Boken av Gonzalez och Woods ger en utförlig beskrivning gällande de rena bildbehandlingsdelarna, bildkompressionsdelen samt ett vissa moment i bildanalys, och kan i vissa avseenden vara lättare att tillgodogöra sig. I denna bok saknas material om rent datorseende, liksom för vissa väsentliga moment i bildanalys. Kompletterande material lämnas i form av utdrag ur annan litteratur.

Kursen och examinationen läggs dock upp på ett sådant sätt att du kan skriva tentan och göra laborationerna utgående från endera boken i kombination med övrig litteratur (inkluderande föreläsningsanteckningarna).

Introduktion
Gonzalez och Woods (2002) kap 1 (ori)
Föreläsningsanteckningar: "Introduktion och översikt"

Orientering om biologiskt seende
Utdrag ur Coren et al (1999) kap 3
G & W (2002) avsnitt 2.1-2.2 (orienterande)
Föreläsningsanteckningar: "Biologiskt seende"

Image formation
G & W (2002) avsnitt 2.3 (ori), 2.4, 5.11.2
Hartley och Zisserman 1.1-1.5
Föreläsningsanteckningar: "Image formation"

Digital geometri
G & W (2002) avsnitt 2.5, 11.1.5
Föreläsningsanteckningar: "Digital geometri"

Bildförbättring med punktbearbetning
G & W (2002) avsnitt 3.1-3.4
Föreläsningsanteckningar: "Grånivåtransformationer"

Linjära system, Fouriertransformationen, samplingsteoremet, DFT
Utdrag ur Gonzalez & Woods (1992) 3.1-3.3
G & W (2002) avsnitt 4.2.1-4.2.2, 4.2.4, 4.6
Föreläsningsanteckningar: "Linjära operatorer", "Fouriertransformen", "Samplingsteoremet och DFT". Fouriertransformer behandlas också i föreläsningsanteckningarna om grundläggande bildbehandlingsoperationer.
Teoriavsnitten till Laboration 2

Bildförbättring med spatial filtrering, bildrestaurering
G & W (2002) avsnitt 3.5-3.8, 4.2.3, 4.3-4.5, 5.1-5.9
Föreläsningsanteckningar: "Image enhancement by filtering", "Sharpening and restoration"

Kantdetektion och Houghtransformen
G & W (2002) avsnitt 10.1
Föreläsningsanteckningar: "Kantdetektion"
Teoriavsnittet till Laboration 3

Särdragsdetektion och multiskalrepresentation
Föreläsningsanteckningar: "Theory of a visual front-end"
Översiktsartikeln "Scale-space: A framework for handling image structures at multiple scales"

Klassificering
G & W (2002) avsnitt 10.3, 12.1-12.2.2
Utdrag ur Duda och Hart (1973) kap 2 Bayesisk klassificering
Utdrag ur Horn 14.3-14.9 elementära klassifikationsmetoder
Föreläsningsanteckningar: "Pixelklassificering"

Segmentering
G & W (2002) avsnitt 10.2, 10.4-10.6
Föreläsningsanteckningar: "Segmentering, Houghtransformen"

Representation, matematisk morfologi
G & W (2002) avsnitt 11.1-11.3.2, 11.3.4, 11.4, 9.2-9.5
Utdrag ur Trucco och Verri (1998) avsnitt 10.4 igenkänning principalkomponenter
Föreläsningsanteckningar: "Representation, morfologi"

Textur
G & W (2002) avsnitt 11.3.3
Föreläsningsanteckningar: "Textur"

Stereo
Föreläsningsanteckningar: "Stereogeometri", "Stereomatchning"
Sonka (1999) 9.2.1 - 9.2.9
Utdrag ur Trucco och Verri: 7.3-7.3.5, 7.4.1

Rörelse
Utdrag ur B. Jähne 14.3-14.5
Utdrag ur Hartley och Zisserman (2000) 13.5 affin faktorisering
Föreläsningsanteckningar: "Rörelse I", "Rörelse II"

Bildkompression
G & W (2002) avsnitt 8.1-8.6
Översiktsartikeln ``MPEG Digital Video-Coding Standards'' (ori)
Föreläsningsanteckningar: "Bildkompression"
Förkortningarna hänvisar till följande material: Den första boken är kursboken. Övriga böcker kan rekommenderas som fördjupnings- och referenslitteratur.

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Sidansvarig: <danik@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 januari 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>