Nada

Labredovisningar till 2D1420 Datorseende gk (period 3 2003)

Laborationskursen består av tre obligatoriska laborationer samt en frivillig laboration. Preliminära tidsgränser för att erhålla bonuspoäng på dessa laborationer framgår av nedanstående schema:
Laboration Sista redovisningsdag för bonuspoäng
1 31 jan 2003 (evt de facto tidigare)
2 14 feb 2003 (evt de facto tidigare)
3 28 feb 2003 (evt de facto tidigare)
4 14 mars 2003 (evt de facto tidigare)
Redovisningstillfällen annonseras på föreläsningarna samt här:
Dag         Tid             Datorsalar                  
4/2 13-15 Gul, Grön
7/2 10-12 Brun
10/2 15-17 Sporthallen, Musiksalen
11/2 13-15 Spelhallen
13/2 8-10 Sporthallen
14/2 8-12 Spelhallen
18/2 13-15 Sporthallen, Musiksalen
21/2 10-12 Spelhallen
24/2 15-17 Konsthallen, Matsalen
25/2 13-15 Spelhallen
27/2 8-10 Sporthallen, Musiksalen
28/2 8-12 Spelhallen
13/3 15-17 Spelhallen
14/3 15-17 Spelhallen

Kom väl förberedd till laborationsredovisningarna. Bokning sker med programmet "bok" (se nedan), och inom varje tidsperiod kan endast den första tillgängliga tiden bokas.

Bokningsschemat för Nadas datorsalar finner du här.

Handledning

Om du behöver handledning till laborationerna får du det enklast genom att söka upp assistenterna vid de ovan angivna laborationstillfällena (om du har stort behov av hjälp, boka gärna en tid med det datoriserade bokningssystemet som beskrivs nedan), eller genom att kontakta kursledaren i samband med föreläsningarna. Du kan också kontakta assistenterna via e-post eller telefon.

Från tidigare kursomgångar har vi erfarenheten att behovet av handledning är individuellt och varierar mycket. Vidare är belastningen på handledarna ofta hög under de veckor som det "deadline" (bonusgräns) för en laboration, medan handledarna ofta har stor ledig kapacitet under övriga veckor. Om du tror att du kan vara hjälpt av individuell handledning, vill vi därför starkt rekommendera att du följer rådet att påbörja laborationerna så tidigt som möjligt, och dra nytta av handledarnas större möjligheter att hjälpa dig under de laborationspass då belastningen är låg. I kursdispositionen framgår när (hela) teoridelen för respektive avsnitt har gåtts genom på föreläsningarna.

Vi vill också att så många studenter som möjligt försöker att redovisa sina laborationer i god tid före "deadline". Av förklarliga skäl kan vi omöjligen ta fler redovisningar de sista dagarna än vad dessa laborationspass rymmer.

Vid laborationstillfällena har studenter som bokat tid för labredovisning eller handledning företräde. Om du är i behov av detaljerad handledning kan det därför vara lämpligt att du utnyttjar möjligheten att boka en tid med det datoriserade bokningssystemet.

Bokning av redovisningstid

Vi använder programmet bok för att administrera bokningen av redovisningstillfällen. Du bokar tid för redovisning genom att på NADAs UNIX-datorer skriva kommandot

bok new dsgk03

och följa instruktionerna. Notera att endast den första lediga tiden kan bokas för varje redovisningspass. Observera vidare att du måste ha registrerat dig på kursen med programmet res för att boka redovisningstid. Om du inte har gjort det tidigare, registera dig genom

res checkin dsgk03

och avvakta att databasen i res uppdateras. Först efter att denna uppdatering skett kan du registera dig med programmet bok. Denna uppdatering kräver ingripande av kursledaren, vilket inte nödvändigtvis kan ske samma dag som du registrerar dig med res. (Inte bara av denna anledning är det viktigt att du registrerar dig snarast efter kursstarten!)

Efter att du bokat en redovisningstid kan du kan du se vilka tider du bokat medelst

bok show dsgk03

Om du behöver avboka en tid, gör du detta med

bok remove dsgk03

När ni är två som redovisar, räcker det naturligtvis att en person bokar redovisningstid.

OBS! Undvik att skjuta upp redovisningen till sista dagen. Redovisa så tidigt som möjligt!

Bonuspoäng

Bonuspoäng till tentamen erhålles enligt följande:
Antal laborationer klara i tid Bonuspoäng
1 1
2 3
3 5
4 7
Dessa poäng gäller vid ordinarie tentamenstillfället och vid första omtentamenstillfället.

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Sidansvarig: <tony@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 januari 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>