Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursresultat för 2D1420 Datorseende gk 96/97

Under period 3 läsåret 96/97 lästes 2D1420 Datorseende gk av cirka 50 studenter. Vid tentamenstillfällena under detta läsår var resultaten enligt följande
Ordinarie tentamen 6 mars 41 tentander varav 37 godkända
Omtentamen 5 april 7 tentander varav 5 godkända
Omtentamen 19 augusti 3 tentander varav 2 godkända
Av de 50 personer som redovisat någon laboration till kursen var 44 studenter klara med samtliga tre laborationer före tentamen och 45 studenter efter de ordinarie uppsamlingstillfällena.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <tony@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 december 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>