Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Kursanalys 2D1420 Datorseende gk VT'04 (5 p)

Kursdata

Mål

Kursens mål är att ge

för att studenterna ska

Förändringar relativt förra kursomgången

I förhållande till föregående kursomgång genomfördes följande förändringar:

Resultat av kursutvärdering


  Resultat av kursutvärdering


   41 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


  1. Tycker du att kursen är intressant och givande?

   1. 60% (9 st) Ja, mycket.
   2. 40% (6 st) Ja.
   3. 0% (0 st) Neutral.
   4. 0% (0 st) Inte särskilt.
   5. 0% (0 st) Nej.


  2. Upplever du kursen som lätt eller svår?

   1. 0% (0 st) Mycket lätt.
   2. 7% (1 st) Lätt.
   3. 33% (5 st) Lagom.
   4. 33% (5 st) Svår.
   5. 27% (4 st) Mycket svår.


  3. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

   1. 53% (8 st) Ja.
   2. 47% (7 st) Tveksam.
   3. 0% (0 st) Nej.


  4. Förkunskapskraven för kursen är motsvarande de obligatoriska kurserna i matematik, datalogi och numerisk analys. Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

   1. 67% (10 st) Ja.
   2. 27% (4 st) Tveksam.
   3. 7% (1 st) Nej.

   Ev. kommentar om förkunskaperna:

   Lite rostig då jag haft ett uppehåll i studierna.
   En del matetamatiska metoder helt nya, svårt att ta till sig dem med det bristfälliga materialet. Få ta att räkna, ont om exempel på hur vad de gör

   ---
   Någon form av signalbehandling borde vara bra att ha som förkunskaper.
   ---
   Hade läst Digital signalbehandling, vilket hjälpte en hel del.
   ---
   Danica gick ju igenom allt såpass noggrannt så att man fick en bra uppriskning av förkunskaperna om man skulle ha glömt något.
   ---
   Mycket repition av fourieranalys. Det kändes som om kursen var anpassad till datalogerna då tex datakompression gicks igenom snabbt.


  5. För att vi ska kunna relatera förkunskapsnivån till olika studiebakgrunder, ange din studieinriktning

   1. 53% (8 st) D
   2. 27% (4 st) E
   3. 13% (2 st) F
   4. 0% (0 st) MD
   5. 7% (1 st) MMT
   6. 0% (0 st) ALV
   7. 0% (0 st) Doktorand
   8. 0% (0 st) Fristående kurs
   9. 0% (0 st) Annan


  6. Vilken årskurs går du i? (Ange antalet studieår på teknisk högskola/universitet)

   1. 0% (0 st) Mindre än tre år
   2. 13% (2 st) På tredje året
   3. 53% (8 st) På fjärde året
   4. 33% (5 st) Mer än fyra år


  7. Vilken upplaga av kursboken 'Digital Image Processing' av Gonzalez och Woods har du använt?

   1. 7% (1 st) 1992.
   2. 93% (14 st) 2002
   3. 0% (0 st) Har inte använt den.


  8. Vad tycker du om kursboken 'Digital Image Processing' av Gonzalez och Woods?

   1. 7% (1 st) Mycket bra.
   2. 60% (9 st) Bra.
   3. 33% (5 st) Hyfsad.
   4. 0% (0 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dålig.
   6. 0% (0 st) Har inte använt den.

   Ev. kommentar om boken av Gonzalez och Woods:

   Jämfört med nya versionen, den nya verkar betydligt mer genomarbetad
   ---
   text:innehåll ratio:t var mycket stort...
   ---
   Boken är trevlig, men tyvärr ganska dyr. Man skulle kunna utöka föreläsningsanteckningarna lite och strunta i kursboken.
   ---
   Inte så teoretisk precis. Jag fick boken i slutet av tredje veckan i föreläsningsperíoden pga att kårbokhandeln hade gjort fel vilket gjorde att jag var tvungen att läsa ikapp och laborationerna blev lidande.


  9. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

   1. 20% (3 st) Mycket bra.
   2. 0% (0 st) Bra.
   3. 27% (4 st) Hyfsade.
   4. 40% (6 st) Mindre bra.
   5. 13% (2 st) Dåliga.
   6. 0% (0 st) Har inte använt dem.

   Ev. kommentar om föreläsningsanteckningarna:

   Svåra att ta till sig.

   Undrar vad A betyder denna gång...

   ---
   Lite mer strukturerade skulle vara bra.
   ---
   Det var mycket bilder och formler men texten var inte så förklarande.
   ---
   Oklara, syftningsfel och stavfel. De gav inte tillräckligt med information för att kunna studera utifrån dem vilket är OK när informationen finns i boken men det fanns den ju inte alltid... De kändes mer som stödord för föreläsaren än optimerade för studenterna.


  10. Vad tycker du om de utdrag ur andra böcker som används i kursen?

   1. 0% (0 st) Mycket bra.
   2. 20% (3 st) Bra.
   3. 27% (4 st) Hyfsade.
   4. 33% (5 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dåliga.
   6. 20% (3 st) Har inte använt dem.

   Ev. kommentar om utdragen:

   En del känndes väldigt lösryckta, svårt att sätta in dem i något sammanhang. Exv. de om PCA
   ---
   Lite för mycket extramaterial från andra källor.
   ---
   Jobbigt med kopierade luntor
   ---
   Specillet "projektiv geometri"-artikeln var mycket bra.
   ---
   Varierande nivå. Vissa var väldigt teoretiska och vissa tex biologiskt seende undrade jag varför den gick så inpå djupet.


  11. Vad tycker du om exempelsamlingen?

   1. 7% (1 st) Mycket bra.
   2. 13% (2 st) Bra.
   3. 20% (3 st) Hyfsad.
   4. 27% (4 st) Mindre bra.
   5. 13% (2 st) Dålig.
   6. 20% (3 st) Har inte använt den.

   Ev. kommentar om exempelsamlingen:

   "se boken"
   "Ställ upp enligt xxx."
   Vill åtminstonde vet VAD man bör komma fram till, ett svar att räkna mot. Ledningar?

   ---
   ett svar som ser ut så här ger mig inte mycket:
   "se avsnitt 3.3.3 i kursboken"
   det kan jag räkna ut själv

   ---
   Svår att komma igång med räkningen, vilket nog var ett resultat av bristen på övningstimmar.
   ---
   Ge svar och inte bara ledning! "Finns i föreläsningsanteckningarna" är inte tillräckligt med hjälp.


  12. Vad tycker du om laborationsanvisningarna?

   1. 0% (0 st) Mycket bra.
   2. 40% (6 st) Bra.
   3. 27% (4 st) Hyfsade.
   4. 20% (3 st) Mindre bra.
   5. 7% (1 st) Dåliga.
   6. 0% (0 st) Har inte använt dem.

   Ev. kommentar om laborationsanvisningarna:

   Ganska genomarbetade av vad jag minns.
   ---
   En del begrepp är dåligt förklarade vilket gjort det svårt att förstå vad som ska göras i en del labmoment
   ---
   De borde finnas tillgängliga på engelska, samt att
   anvisningarna för labb3 bör tydliggöras mer.

   ---
   notationen skiljer sig för olika delar av samma laboration!
   ---
   För mycket kod gavs i laborationerna. Gå istället igenom teorin bättre på föreläsningarna och låt studenterna klura iut laborationerna själva.


  13. Vad tycker du om läsanvisningarna?

   1. 0% (0 st) Mycket bra.
   2. 40% (6 st) Bra.
   3. 27% (4 st) Hyfsade.
   4. 13% (2 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dåliga.
   6. 20% (3 st) Har inte använt dem.

   Ev. kommentar om läsanvisningarna:

   Använt den gamla boken, gamla läsanvisningar därmed. Osäkert ibland vilka delar som var aktuella i år.
   ---
   Tentan hade inte så mycket med läsanvisningarna att göra


  14. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

   1. 7% (1 st) Mindre än 20%.
   2. 0% (0 st) 20-40%.
   3. 13% (2 st) 40-60%.
   4. 40% (6 st) 60-80%.
   5. 40% (6 st) Mer än 80%.


  15. Vad tycker du om föreläsningarna? (Är de intressanta. Förklaras stoffet bra?)

   1. 7% (1 st) Mycket bra.
   2. 40% (6 st) Bra.
   3. 27% (4 st) Acceptabelt.
   4. 13% (2 st) Mindre bra.
   5. 7% (1 st) Dåligt.
   6. 7% (1 st) Har inte deltagit.

   Ev. kommentar:

   Föreläsningar i sig ganska bra, men de är för många för ofta! Aldrig några tillbakablickar utan alltid full fart framåt. Har man missat något så har man missat det.
   ---
   ingen röd tråd!
   ---
   kunde varit bättre mycket berättande men inte så mycket skriftligt. Det var för mycket Powerpoint presentationer som man hastade sig igenom.
   ---
   De blev bättre och bättre i och med att Danika blev mer varm i kläderna
   ---
   För mycket tid las på att förklara varför tex boken inte hade kommit eller informera om praktiska frågor. Stoffet förklarades inte så bra tyckte jag. Mycket virrades till och jag förstod bättre när jag läste själv. De inledande föreläsningarna var dock intressanta.


  16. Hur tycker du att föreläsaren är pedagogiskt sett?

   1. 13% (2 st) Mycket bra.
   2. 27% (4 st) Bra.
   3. 40% (6 st) Acceptabel.
   4. 7% (1 st) Mindre bra.
   5. 7% (1 st) Dålig.
   6. 7% (1 st) Har inte deltagit.

   Ev. kommentar:

   ---
   Iband svårt att hänga med på alla "slides" - lite mycket information på en gång.
   ---
   Undvik att säga "ahum" hela tiden tex "Idag ahum ska vi ahum gå igenom fourier ahum analys"
   Föreläsaren förklarade dock bra när man frågade. Stressa inte.


  17. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

   1. 7% (1 st) Ja, alltid.
   2. 7% (1 st) Ofta.
   3. 33% (5 st) Ibland.
   4. 13% (2 st) Sällan.
   5. 40% (6 st) Aldrig.


  18. Hur många övningar har du varit på?

   1. 20% (3 st) 0
   2. 7% (1 st) 1
   3. 20% (3 st) 2
   4. 47% (7 st) 3


  19. Vad tycker du om övningarna? (Är de nyttiga och lärorika?)

   1. 0% (0 st) Mycket bra.
   2. 33% (5 st) Bra.
   3. 33% (5 st) Acceptabelt.
   4. 7% (1 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dåligt.
   6. 20% (3 st) Har inte deltagit.

   Ev. kommentar:

   Oklart mål med övningarna.
   ---
   Bra övningsassistent. Förklarade ämnet betydligt bättre än föreläsaren.


  20. Läser du kurslitteraturen parallellt med kursen?

   1. 7% (1 st) Ja, i samband med så gott som varje föreläsning.
   2. 13% (2 st) Ja, till stor del.
   3. 27% (4 st) Till viss del.
   4. 27% (4 st) Endast i mindre utsträckning.
   5. 27% (4 st) Nej, jag läser in kursen när tentaveckan kommer.

   Ev. kommentar:

   Så gott jag hunnit. En del av materialet var svårt att ta till sig.
   ---
   Jag läste ut boken på en helg innan kursen började och slog upp det som behövdes under kursens gång.
   ---
   Min bok kom sent vilket gjorde att det inte gick att läsa kurslitteraturen parallellt med kursen. En viss del av den övriga kurslitteraturen kändes irrelevant så den hoppade jag över.


  21. Får du den hjälp du behöver på laborationerna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

   1. 53% (8 st) Javisst.
   2. 33% (5 st) Javars.
   3. 7% (1 st) Acceptabelt.
   4. 7% (1 st) Sällan.
   5. 0% (0 st) Aldrig.

   Ev. kommentar:

   Inte utfört labbarna i år, går om kursen.
   ---
   Mer labbtid och mer utspridda labbtider och inte bara koncentrerat kring deadline. Handledarna var ju alltid uppbokade och då fick man knappt någon hjälp.
   ---
   Har inte behövy nån hjälp, men det har gått bra att redovisa.
   ---
   Ibland visste inte handledaren vad som skulle göras i laborationen eller sa fel vilket gjorde att det tog längre tid än det skulle ha behövts. De var dock till största delen vänliga och lättillgängliga.


  22. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

   1. 33% (5 st) Mindre än 5 tim.
   2. 40% (6 st) 5-10 tim.
   3. 13% (2 st) 10-15 tim.
   4. 0% (0 st) 15-20 tim.
   5. 7% (1 st) 20-25 tim.
   6. 0% (0 st) Mer än 25 tim.
   7. 7% (1 st) Har inte gjort Lab 1.

   Ev. synpunkter på laboration 1:

   Kommer inte ihåg hur lång tid den tog


  23. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

   1. 13% (2 st) Mindre än 5 tim.
   2. 27% (4 st) 5-10 tim.
   3. 27% (4 st) 10-15 tim.
   4. 13% (2 st) 15-20 tim.
   5. 0% (0 st) 20-25 tim.
   6. 13% (2 st) 25-30 tim.
   7. 0% (0 st) Mer än 30 tim.
   8. 7% (1 st) Har inte gjort Lab 2.

   Ev. synpunkter på laboration 2:

   Missförstod labpeket vilket gjorde att den tog längre tid än planerat


  24. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3?

   1. 7% (1 st) Mindre än 5 tim.
   2. 27% (4 st) 5-10 tim.
   3. 13% (2 st) 10-15 tim.
   4. 20% (3 st) 15-20 tim.
   5. 7% (1 st) 20-25 tim.
   6. 7% (1 st) 25-30 tim.
   7. 13% (2 st) Mer än 30 tim.
   8. 0% (0 st) Har inte gjort Lab 3.

   Ev. synpunkter på laboration 3:

   Dramatisk ökning av svårighetsgraden jämfört med labb1 och 2. Dåliga anvisningar mot slutet av labb3.


  25. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4?

   1. 7% (1 st) Mindre än 5 tim.
   2. 0% (0 st) 5-10 tim.
   3. 0% (0 st) 10-15 tim.
   4. 0% (0 st) 15-20 tim.
   5. 0% (0 st) 20-25 tim.
   6. 0% (0 st) 25-30 tim.
   7. 0% (0 st) Mer än 30 tim.
   8. 60% (9 st) Kommer att göra Lab 4 senare.
   9. 33% (5 st) Kommer inte att göra Lab 4.

   Ev. synpunkter på laboration 4:

   Har ingen möjlighet att höja mitt betyg genom att göra lab 4 och väljer därför att inte göra den. Det hade dock varit intressant att göra den så den bör kanske vara obligatorisk.


  26. Vad tycker du om laborationerna? (Var de lärorika, gav de ett mervärde genom att illustrera viktiga kursmoment?)

   1. 27% (4 st) Mycket bra.
   2. 53% (8 st) Bra.
   3. 20% (3 st) Hyfsade.
   4. 0% (0 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dålig.
   6. 0% (0 st) Har inte gjort dem.

   Ev. kommentar om laborationsmomenten som helhet:

   vad jag minns bra
   ---
   Labb1 och 2 lärde man sig mycket av. Labb3 kändes mer som ett nödvändigt ont utan något egentligt syfte. Den var även lite väl svår.
   ---
   svårighetsgraden varierade enormt och det kändes som om det man fick höra på föreläsningarna räckte inte alls för att kunna göra labben
   ---
   Lite tråkigt att göra allt i matlab. Hade varit kul att få skriva nått i ex. C
   ---
   Bra labbar. inressanta och lärorika. Man ser tydligt hur olika saker fungerar och vad som händer.
   ---
   Intressanta men det gavs för mycket kodexempel. Vissa delar kändes irrelevanta.


  27. Vad anser du om antalet laborationer?)

   1. 7% (1 st) För många.
   2. 93% (14 st) Lagom.
   3. 0% (0 st) För få.

   Ev. kommentar om mängden av laborationsmoment:

   vad jag minns..
   ---
   Labb3 borde dock kortas ner något, eller göras om helt.
   ---
   Men ev. något för tidskrävande. Men ingen enskild bör tas bort eftersom de täcker kursinnehållet ganska bra.


  28. Vad anser du om nivån på uppgifterna i exempelsamlingen?

   1. 0% (0 st) För lätta.
   2. 0% (0 st) Lätta.
   3. 13% (2 st) Lagom.
   4. 20% (3 st) Svåra.
   5. 20% (3 st) För svåra.
   6. 47% (7 st) Har inte försökt lösa dem.

   Ev. kommentar om innehållet för uppgifterna:

   En del för svåra, en del obegripliga.
   En del rättframma och enkla.
   Men överlag bristfällig. SVåra eftersom ingen ledning/svar finns till många uppgifter. För få tal.

   ---
   Ge svar och inte endast ledning till uppgifterna. Då jag använde dem för att plugga inför tentan hade det underlättat om jag vetat om jag gjorde rätt.


  29. Vad tycker du om kursinformationen på www för denna kurs?

   1. 0% (0 st) Mycket bra.
   2. 53% (8 st) Bra.
   3. 40% (6 st) Hyfsad.
   4. 7% (1 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dålig.
   6. 0% (0 st) Har inte använt den.

   Ev. kommentar om kursinformation:

   rörig


  30. Hur bedömer du institutionens service i övrigt gällande administrationen i samband med denna kurs?

   1. 20% (3 st) Mycket bra.
   2. 33% (5 st) Bra.
   3. 20% (3 st) Hyfsat.
   4. 20% (3 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dåligt.
   6. 7% (1 st) Har inte använt den.

   Ev. kommentar om institutionens service:

   Man bör inte tvingas köpa på sig ett stort paket med konstiga saker som man inte vill ha. Dessutom förstår jag inte varför alla lecture notes inte kan läggas ut på internet.
   ---
   Labbarna och exempelsamlingen kunde ha lagts på nätet och även föreläsningsanteckningar. Man var tvungen att köpa allt från institutionen till och med labbhäftet annars kunde man inte labba.
   ---
   Har gett ett lite förvirrat intryck, bla att vi inte kunde få tillgång till labanvisningar via nätet. Men Danika har löst alla sådana problem, så det uppväger.
   ---
   Kopiera upp allt innan kursen


  31. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen (i period 3)?

   1. 13% (2 st) Ingen.
   2. 20% (3 st) En.
   3. 27% (4 st) Två.
   4. 27% (4 st) Tre.
   5. 13% (2 st) Fyra eller fler.


  32. Hur stor del av din totala studietid under period 3 har du ägnat åt den här kursen?

   1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
   2. 20% (3 st) 15-30%.
   3. 33% (5 st) 30-50%.
   4. 27% (4 st) 50-70%.
   5. 20% (3 st) Mer än 70%.


  33. Kursen är på 5p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

   1. 7% (1 st) 5p är för mycket.
   2. 40% (6 st) Lagom med 5p.
   3. 40% (6 st) Borde vara 6p.
   4. 13% (2 st) Borde vara 7p.
   5. 0% (0 st) Borde vara mer än 7p.


  34. Vad i kursen var bra, mest värdefullt och mest intressant? Varför?

   Labb1 och 2. De lärde man sig mycket av.
   ---
   Har fått en otroligt bra helhetsbild av bildbehandling och datorseende och speciellt vad det är som gör det så svårt.
   ---
   Det som var bra var bildbehandlingen... det var sånt som man kände att man kunde ha nytta av.
   ---
   bra översikt.
   ---
   Bra att tentan var relevantare än tidigare, hoppas att det kommer vara så fortsättninngsvis ochså!

   Labbarna var mkt bra för att förstå saker i kursen o underlättar inlärnadet samt tenta-plugg.

   ---
   Översikten av området var intressant. Grånivåtransformen och houghtransformen var intressant.


  35. Vad i kursen _kan_ göras bättre? Hur?

   Kanske del av kusren kan "tentas" av via labbarna? En del av kursen kommer ej att tas upp på tentan utan enbart via labbarna.
   ---
   Labb3. Tydligare anvisningar eller helt enkelt en
   ny labb.

   ---
   Mer övningar.
   ---
   bättre förklaringar och kopplingar till matematiken. Mer räknande på tavlan.
   ---
   som kursen ser ut räcker den inte riktigt till för en grundlig genomgång av allt. Man borde kanske dela upp den i två kurser; en i bildbehandling och en datorseende, så att man kunde gå på djupet med båda dessa intressanta delar.


  36. Vad i kursen _måste_ göras bättre? Hur?

   Bounssystemet.
   Går som sagt om kursen.
   INGEN möjlighet har givits mig att få bonuspoäng till tentan.

   ---
   Administrativa biten.
   ---
   Labb3. Tydligare anvisningar eller helt enkelt en
   ny labb.

   ---
   Kursen i sig är svår och att behöva ha undervisningen på engelska var extrajobbig. Så vitt jag trodde när jag anmälde mig till kursen var att undervisningen skulle vara på svenska och hade jag vetat att den skulle var på engelska pga ett par utbytesstudenter hade jag nog inte anmält mig till denna kurs.
   ---
   Pedagogiken på föreläsningarna. Laborationspeken dvs ta bort kodexemplen och förtydliga teorin på föreläsningarna. Föreläsningsanteckningarnam, fixa till stavfelen och syftningsfelen och ändra föreläsningsanteckningarna så att de vänder sig till studenterna.


  37. Saknade du något i kursen? Vad?

   Uppsamling i form av övningar.
   Fördel om övningarna hålls av annan än föreläsaren. Assistenter kan ofta ge annan infallsvinkel än föreläsaren.

   ---
   Flera övningar som är bättre planerade, bättre utdelning av material, dvs att material som delas ut på föreläsningar borde kunnas få från kurshemsidan efteråt.
   ---
   Bättre genomgång av teorin. Högre tempo på föreläsningarna.


  38. Är det något i kursen som du tycker borde tas bort? Vad?

   Scale Space Representation.

   Kompression?
   Entropi?
   Kodning?

   ---
   Komprimeringen känns lite utanför och kan nog lyftas bort utan förlorat sammanhang. Allt som har med stereo att göra kan gott överlåtas till datorgeometrikursen.
   ---
   bildkompression kändes inte helt relevant för kursen och kunde lätt tas bort
   ---
   Fourieranalysen. Den borde kunna anses känd och endast tas med i relation till hur fourierspektrat ser ut och hur filtrena ser ut i frekvensdomänen.


  39. Ge ett sammanfattande helhetsbetyg på kursen:

   1. 20% (3 st) Mycket bra.
   2. 33% (5 st) Bra.
   3. 27% (4 st) Hyfsat.
   4. 20% (3 st) Mindre bra.
   5. 0% (0 st) Dålig.

   Ytterligare kommentarer om kursen:

   Svåröversiktlig.
   Många delar.
   Splittrade kunskaper som på något sätt ändå hänger ihop.

   ---
   Det känns som att kursen försöker vara allt på en gång och misslyckas lite, kanske just därför.
   ---
   Mycket lite info om väldigt mycket innehåll. Alldeles för översiktligt innehåll. Det är bättre med djupare detaljer av mindre innehåll, än som nu bara ytligt om allt.
   ---
   Danica är väldigt tillmötesgående och lätt att ha att göra med.
   ---
   Intressant, men kunde gjorts betydligt bättre. Lägg inte föreläsningarna kl 8 på morgonen.


  40. Synpunkter eller förslag på denna kursutvärdering:

   Bra! Trevligt via webben.
   ---
   lååång
   ---
   För lång.


  danik@nada.kth.se

  Denna sammanstälning har genererats med ACE.