... till.1
Ifall den version av programmet convert som ligger på Nadas vanliga system inte skulle fungerar tillfredsställande, finns det en något förbättrad version av detta program tillgänglig som /misc/cvap/local/bin/convert.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tony Lindeberg
2003-01-16