2D1418, Språkteknologi, 4 poäng

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  Dom första åtta allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. Dom resterande tio frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 33% (1 st) Mycket lätt.
  2. 0% (0 st) Lätt.
  3. 67% (2 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 33% (1 st) Ja.
  2. 33% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 33% (1 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 33% (1 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:

  Det kunde ha varit lite längre labbar, så att de tog ungefär en timme till vardera. Det kändes som man inte riktigt hann lära sig så mycket. Sedan innehöll labbarna för mycket av att man skulle undersöka om saker fungerade bra eller inte. Det borde ha varit mer där man skulle tänkt själv istället, tex skriva mer regler.


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 67% (2 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 67% (2 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) För lite.

  Språkteknologitillämpningar:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 67% (2 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:

  klflkjasdfasdlkj sadfasdf asdf sdfa sadf asdf asdf f asd


 6. Vad tycker du om kursboken av Bengt Sigurd?

  1. 33% (1 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 33% (1 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  Har laest en aeldre version av den, den från 1969, tror jag. Den var bra.


 7. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 67% (2 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  Det var ett märkligt upplägg att sista labben/uppsatsen skulle vara klar samma dag som tentan ska göras. Det kräver att man är planerar sin tid bra, så att man inte sitter precis före tentan och både försöker plugga och skriva/labba. Det kan kanske tyckas att vi borde ha lärt oss att planera till 4:an, men det är ändå alltid bra om saker man ska göra är utspridda i tiden. Det borde ha varit bonuspoäng på tentan eller liknande om man hade lämnat in uppsatsen senast två veckor före tentan eller något sån´t. Sedan så tycker jag att föredragen låg alldeles för sent i tiden. Så sent på terminen vill man vara hemma och plugga inför tentor, inte behöva förbereda föredrag, så det borde ha varit en vecka tidigare.


 8. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 67% (2 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 33% (1 st) 40-60%.
  4. 0% (0 st) 60-80%.
  5. 33% (1 st) Mer än 80%.


 10. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  Hercules Dalianis (introduktion, språkhistoria, Prolog, semantik, pragmatik, textgenerering, NL-tillämpningar, textsammanfattning)

  1. 33% (1 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (formella språk, Stava, statistiska metoder)

  1. 67% (2 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ola Knutsson (morfologi,lexikon,Constraint grammar,Granska)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Jussi Karlgren (informationssökning)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 33% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Anders Green (syntax, parsning)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 33% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Anders Hedman (pragmatik, the background)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Richard Domeij (grammatikkontroll)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Peter Svanberg (lokalisering och internationalisering)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  Kommer inte ihåg resten


 11. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om labb 1 - rättstavning och böjningsregler?

  1. 67% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 1:

  Vad tyckte du om labb 2 - syntax och parsning?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 2:

  Vad tyckte du om labb 4 - grammatikkontroll?

  1. 67% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 4:

  Vad tyckte du om labb 5 - informationssökning?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 5:

  Svårtytt labpek. Vet fortfarande inte om det egentligen var mening att man skulle ha gjort om Perlkoden

  Vad tyckte du om labb 6 - textsammanfattning?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 33% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 6:

  Tog lång tid, utan att man lärde sig något
  ---
  man ville ha mer interessanta artikler

 12. Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen?

  1. 67% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) Tog för mycket tid.
  5. 0% (0 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, speciellt redovisningsformen:

  det var bra att man kunde vaelja vad man ville

 13. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 0% (0 st) Labb 1 - rättstavning och böjningsregler
  2. 0% (0 st) Labb 2 - syntax och parsning
  3. 33% (1 st) Labb 4 - grammatikkontroll
  4. 0% (0 st) Labb 5 - informationssökning
  5. 0% (0 st) Labb 6 - textsammanfattning


 14. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet språktypologi och språkhistoria?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet morfologi, särdrag, lexikon och syntax?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet syntax,formalismer och parsning?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet semantik, pragmatik och diskurs?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen och demonstrationen av Gulan

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 33% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet rättstavning?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet grammatikkontroll?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet statistiska metoder och informationssökning?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet lokalisering och internationalisering?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textgenerering?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet NL-tillämpningar?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 33% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textsammanfattning?

  1. 33% (1 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 15. Vad tycker du om kompendiet Hur genererar datorn text?, av Hercules Dalianis?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  minns inte...


 16. Vad tycker du om kompendiet Natural language interpretation i Prolog?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 33% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:


 17. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?


 18. Ytterligare kommentarer om kursen:


hercules@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE. ntressant. 4. 0% (0 st) Fšr omfattande. 5. 0% (0 st) €gna mer tid Œt detta nŠsta gŒng. Vad tyckte du om avsnittet textsammanfattning? 1. 33% (1 st) Intressant. 2. 0% (0 st) Okej. 3. 0% (0 st) Ointressant. 4. 0% (0 st) Fšr omfattande. 5. 0% (0 st) €gna mer tid Œt detta nŠsta gŒng. Ev. synpunkter pŒ kursens olika avsnitt: 15. Vad tycker du om kompendiet Hur genererar datorn text?, av Hercules Dalianis? 1. 0% (0 st) Mycket bra. 2. 0% (0 st) Bra. 3. 0% (0 st) Hyfsat. 4. 0% (0 st) Mindre bra. 5. 0% (0 st) DŒligt. 6. 0% (0 st) Har inte lŠst det. Ev. kommentar om kompendiet: minns inte... ----------------------------------------------------------------------- 16. Vad tycker du om kompendiet Natural language interpretation i Prolog? 1. 0% (0 st) Mycket bra. 2. 0% (0 st) Bra. 3. 33% (1 st) Hyfsat. 4. 0% (0 st) Mindre bra. 5. 0% (0 st) DŒligt. 6. 0% (0 st) Har inte lŠst det. Ev. kommentar om kompendiet: ----------------------------------------------------------------------- 17. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten? ----------------------------------------------------------------------- 18. Ytterligare kommentarer om kursen: ------------------------------------------------------------------------ hercules@nada.kth.se Denna sammanstŠllning har genererats med ACE.