2D1418 Språkteknologi

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  De första elva allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. De resterande sju frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 19% (4 st) Lätt.
  3. 71% (15 st) Medel.
  4. 10% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 76% (16 st) Ja.
  2. 24% (5 st) Tveksamt.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 33% (7 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:

  Kanske lite för omfattande. Bra introduktion för de olika delarna.
  ---
  Kanske väl mycket "lite av mycket". Alla områden intressanta, men kanske en ide att gå lite djupare på vissa och då skippa andra.
  ---
  Mycket bra överiskt över ämnet
  ---
  Allting var ganska skissartat


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 38% (8 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Hyfsad.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:

  Stor arbetsbörda (många föreläsningar, labbar, uppsats och tenta) i förhållande till poäng.
  ---
  Possitivt överaskad av labbarna, dom var fokuserade på ämnes området och inte som i andra kurser där man får programera som en tokig och det som är relevant för kursen kommer in lite vid sidan av.
  ---
  Bra med labbar där man fick testa teorin som gåtts igenom på föreläsningarna.
  ---
  Splittrat med många föreläsare.
  ---
  lite för ytligt och långsamt, annars bra.
  trist att behöva gå på talteknologiföreläsningen som jag redan varit på två gånger.


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder, utvärdering och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 90% (19 st) Lagom.
  3. 10% (2 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 95% (20 st) Lagom.
  3. 5% (1 st) För lite.

  Språkteknologiska tillämpningar:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 76% (16 st) Lagom.
  3. 19% (4 st) För lite.

  Utvärdering:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 90% (19 st) Lagom.
  3. 10% (2 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:

  Helst skulle man ha mycket av varje, men det räcker en 4p kurs inte till. Man lärde sig vad de olika delarna handlade om, och vet nu hur man ska hitta mer information om det behövs.
  ---
  kändes tyvärr som att det var en klyfta mellan de olika perspektiven. Skulle gärna vilja ha mer sammanhållning. Det var lite för låg nivå då det handlade om tillämpningar, mer "så här kan man göra och då går det så här bra/dåligt". Mer djuplodande än så borde det kunna vara. Jag tror att det är väldigt viktigt att inte mer tekniskt intresserade personer skräms bort av tillämpningarna och MDI-perspektivet för att de tycker att nivån är för låg.


 6. Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (7 st) Bra.
  3. 38% (8 st) Hyfsad.
  4. 10% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 14% (3 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  Boken är bra och mycket omfattande. Skulle räcka till fler kurser.
  ---
  Inte läst så mycket i den. Men det jag läst var bra förklarat.
  ---
  Men man hann inte riktigt läsa i den förrän på tentan, men bättre sent än aldrig!
  ---
  Intressant och lätläst. Lite synd att den behandlade engelska spåkets grammatik isf svenska.
  ---
  Trevlig att läsa.
  ---
  Alldeles för mycket snack. Man borde väl kunna förutsätta att läsaren t.ex. vet skillnaden på dialog och monolog. Alldeles för mycket exempel på minsta detalj.
  ---
  Som vanligt med amerikansk kurslitteratur är det väldigt lite väsentlig information per sida. Var mer användbar som uppslagsbok.
  ---
  Lite jobbigt med en kursbok på engelska (tar upp engelsk grammatik och så) och en kurs på svenska.
  Annars är boken bra.


 7. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (7 st) Bra.
  3. 29% (6 st) Hyfsade.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 33% (7 st) Har inte läst dem.

  Ev. kommentar om kursbunten:

  Har bara tittat igenom några av dom snabbt. Men det är bra att ha material som beskriver hur bla Stava och Granska fungerar.
  ---
  Ibland fick jag intrycket av dem var på en alltför djup nivå. Något som inte framgick av kurshemsidan.
  ---
  Flera intressanta artiklar
  ---
  RI-artikeln var helt obegriplig innan man varit på föreläsningen. CALL-artikeln kändes ganska meningslös för den oinsatta.
  ---
  Alla kändes inte relevanta, jag tänker speciellt på "What have you done for me lately?"
  ---
  De verkade lite överflödiga.


 8. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 19% (4 st) Mycket bra.
  2. 67% (14 st) Bra.
  3. 14% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  Stor arbetsbörda (många föreläsningar, labbar, uppsats och tenta) i förhållande till poäng.
  ---
  Jag skulle vilja ha haft möjlighet att börja med inlämningsuppgiften någon vecka tidigare.
  ---
  Mer tid för inlämningsuppgiften vore önskvärt, gärna på beskostnad av labbarna. Sätt gärna deadline för uppgiften någon vecka efter tentan istället så man får koncentrera sig på tentan först och sedan få göra en bättre uppgift.
  ---
  Uppgifter av detta slag är tidskrävande. Vet inte hur värdefulla de egentligen är för lärandet. Bättre med en kortare uppgift, som inte tar så mycket tid i anspråk. På seminarierna lär man sig ju inte så mycket, även om det är intressant.
  ---
  På en kurs som denna tycker jag att en munta vore att föredra där man får möjlighet att visa på lite djupare försåelse.
  ---
  Roligt med inlämmningsuppgift


 9. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 19% (4 st) Mycket bra.
  2. 67% (14 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:

  Relativt svävande formuleringar i frågorna ibland, svårt att veta på vilken nivå svaret skulle ligga.
  ---
  mer övergripande på tentan än vi läst. tentan var helt annorlunda än extentorna, svårare. annat pluggsätt hade behövts.
  ---
  Lite väl detaljnivå på vissa av svaren (svårt att säga innan rättning dock, men på svarsförslagen verkar det så).... T.ex. förväntar jag inte att man ska behöva förklara hur ett bloomfilter funkar på en tenta i denna kurs, det tycker jag man kan utgå ifrån att man kan.
  ---
  Bra.
  ---
  Hade i princip en uppgift från varje delmoment i kurser = Bra.
  ---
  Men den var alldeles för lätt och ytlig. Man blev inte alls motiverad av att lära sig mer djupgående när man tittade på extentorna.
  ---
  Det var många moment som skulle täckas in vilket gjorde tentan lite rörig. Man kanske kan försöka ha lite bredare frågor som täcker in flera fält.


 10. Tycker du att du har lärt dig något på kursen?

  1. 10% (2 st) Mycket.
  2. 62% (13 st) En hel del.
  3. 14% (3 st) Ganska mycket.
  4. 10% (2 st) Lite grann.
  5. 0% (0 st) Nästan inget - kunde ha läst materialet på egen hand.
  6. 5% (1 st) Svårt att svara på.

  Ev. kommentarer om lärandet och kursen:

  Tycker det är en bra kurs när det gäller att få översiktlig kunskap om de olika områdena. Tycker att det är en bra fördelning och skulle säga Lagom.


 11. Vilken del av kursen tycker du har gett dig mest/lärt dig mest?

  1. 33% (7 st) Föreläsningarna.
  2. 29% (6 st) Laborationerna.
  3. 29% (6 st) Inlämningsuppgiften.
  4. 5% (1 st) Tentan.
  5. 0% (0 st) Självstudierna.
  6. 0% (0 st) Ingen speciell del.
  7. 5% (1 st) Svårt att svara på.

  Ev. kommentarer om kursens lärmoment:

  Lärde mig det mesta med boken under tentamen
  ---
  Tycker att alla delar tillsammans fungerade bra för att man skulle lära sig.
  ---
  Laborationerna var bra, trots att de var korta och lite enkla. Bra med en varje vecka. Föreläsningarna var också bra, även om vissa var riktiga sömnpiller.


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 12. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 5% (1 st) 20-40%.
  3. 10% (2 st) 40-60%.
  4. 19% (4 st) 60-80%.
  5. 62% (13 st) Mer än 80%.


 13. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används OH-bilder i lagom omfattning?)

  Ola Knutsson (kursintroduktion, introduktion till språkteknologi, morfologi och morfologisk analys, syntax, parsning, datorstöd för skrivande och grammatikkontroll, semantik, Språkinlärning: mänsklig och datorstödd, maskinöversättning)

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 57% (12 st) Bra.
  3. 14% (3 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (formella språk och syntaxanalys, språkstatistik 1, språkstatistik 2, stavningskontroll)

  1. 33% (7 st) Mycket bra.
  2. 38% (8 st) Bra.
  3. 10% (2 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Magnus Rosell (informationssökning, statistisk lexikal semantik, textkategorisering och klustring)

  1. 33% (7 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Jonas Sjöbergh (automatisk utvärdering, språkstatistik 3, språkinlärning: maskinell)

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 19% (4 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Martin Hassel (diskurs, språkgenerering, textsammanfattning, utvärdering av språkteknologiska system)

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 52% (11 st) Bra.
  3. 19% (4 st) Mindre bra.
  4. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Anders Green (dialogsystem)

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 24% (5 st) Bra.
  3. 24% (5 st) Mindre bra.
  4. 29% (6 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  Magnus använder retoriska knep!!!
  ---
  Jag tycker att Ola var vädligt trevlig, men han var lite för långsam och ibland lite dåligt förberedd. Han borde våga gå lite djupare.
  ---
  Ibland var tempot på föreläsningarna lite lågt.


 14. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om laboration 1 - Stavningskontroll och böjningsregler?

  1. 19% (4 st) Mycket intressant
  2. 43% (9 st) Intressant.
  3. 19% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 0% (0 st) Svårförstådd.
  8. 5% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 1:

  Vad tyckte du om laboration 2 - Grammatikkontroll?

  1. 19% (4 st) Mycket intressant
  2. 52% (11 st) Intressant.
  3. 10% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 5% (1 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 2:

  Vad tyckte du om laboration 3 - Statistisk lexikal semantik?

  1. 5% (1 st) Mycket intressant
  2. 48% (10 st) Intressant.
  3. 19% (4 st) Okej.
  4. 5% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) För ytlig.
  7. 5% (1 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 3:

  Vad tyckte du om laboration 4 - Utvärdering?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant
  2. 29% (6 st) Intressant.
  3. 38% (8 st) Okej.
  4. 14% (3 st) Ointressant.
  5. 5% (1 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) För ytlig.
  7. 5% (1 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 4:

  Det verkar som om laborationen gick mer ut på att ni skulle skaffa statistik åt er applikation än att vi skulle lära oss något.
  ---
  Var nog lite för trött under labben, men jag tyckte att den var ganska tråkig. Jag förstod nog inte att den handlade om utvärdering i första hand, trodde mer att den handlade om hur textsammanfattning fungerar.
  ---
  Kändes som att man var där för att ge material till utvärderingen av systemet mer än för att lära sig något själv.

  Vad tyckte du om laboration 5 - Maskininlärning?

  1. 19% (4 st) Mycket intressant
  2. 24% (5 st) Intressant.
  3. 29% (6 st) Okej.
  4. 10% (2 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) För ytlig.
  7. 10% (2 st) Svårförstådd.
  8. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på laboration 5:

  Behövde lite mer information om hur inlärningsalgoritmen fungerade för att kunna visa insikt om den ...
  Påminde för mycket om laboration 3.

  ---
  skulle gärna haft mer kunskap om hur algoritmen egentligen fungerar. Nu satt man bara och skrev in lite och väntade på resultatet.

 15. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 19% (4 st) Laboration 1 - Stavningskontroll och böjningsregler
  2. 33% (7 st) Laboration 2 - Grammatikkontroll
  3. 5% (1 st) Laboration 3 - Statistisk lexikal semantik
  4. 10% (2 st) Laboration 4 - Utvärdering
  5. 24% (5 st) Laboration 5 - Maskininlärning


 16. Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen?

  1. 19% (4 st) Mycket intressant
  2. 33% (7 st) Intressant.
  3. 29% (6 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) Tog för mycket tid.
  6. 5% (1 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, t.ex. redovisningsformen:

  Sätt deadline för inlämningen tidigare än tentamen. Jag iallfall jobbar för mycket med uppsatser mer än med att plugga till tentamen.
  ---
  Som sagt, mer tid och gärna inlämning efter tentan
  ---
  Tog betydligt mer tid än vad som var avsatt.
  ---
  För tidskrävande!
  ---
  Tycker att det var kul att fördjupa sig i nått ämne.
  Under redovisningen så borde ni borde hålla hårdare på 10 min redov. och 5 min frågor.
  Var en del redovisningar som blev mot 20 min. Inte bra. Speciellt då ni i förväg har sagt max 10 min.

  ---
  Mycket bra, men skulle gärna redovisat veckan efter tentan istället. Nu han jag knappt plugga till tentan.
  ---
  Roligt att få fördjupa sig i något man intresserat sig för. Speciellt roligt att få implementera något eget.
  ---
  Det var roligt.

 17. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet Introduktion till språkteknologi?

  1. 14% (3 st) Mycket intressant
  2. 29% (6 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Morfologi och morfologisk analys?

  1. 5% (1 st) Mycket intressant
  2. 29% (6 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Syntax och parsning?

  1. 5% (1 st) Mycket intressant
  2. 19% (4 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Semantik och diskurs?

  1. 10% (2 st) Mycket intressant
  2. 19% (4 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 5% (1 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen Talteknologi

  1. 5% (1 st) Mycket intressant
  2. 14% (3 st) Intressant.
  3. 29% (6 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om föreläsningen Lokalisering och internationalisering

  1. 0% (0 st) Mycket intressant
  2. 24% (5 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 19% (4 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Stavningskontroll?

  1. 10% (2 st) Mycket intressant.
  2. 33% (7 st) Intressant.
  3. 10% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Grammatikkontroll?

  1. 10% (2 st) Mycket intressant.
  2. 33% (7 st) Intressant.
  3. 10% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Språkstatistik?

  1. 10% (2 st) Mycket intressant.
  2. 24% (5 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Maskininlärning?

  1. 14% (3 st) Mycket intressant.
  2. 24% (5 st) Intressant.
  3. 5% (1 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Informationssökning?

  1. 14% (3 st) Mycket intressant.
  2. 29% (6 st) Intressant.
  3. 5% (1 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Statistisk lexikal semantik?

  1. 10% (2 st) Mycket intressant.
  2. 14% (3 st) Intressant.
  3. 19% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Textkategorisering och klustring?

  1. 14% (3 st) Mycket intressant.
  2. 24% (5 st) Intressant.
  3. 10% (2 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Utvärdering?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 29% (6 st) Intressant.
  3. 19% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Textsammanfattning?

  1. 5% (1 st) Mycket intressant.
  2. 24% (5 st) Intressant.
  3. 24% (5 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 5% (1 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Textgenerering?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 14% (3 st) Intressant.
  3. 29% (6 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Språkinlärning: mänsklig och datorstödd?

  1. 0% (0 st) Mycket intressant.
  2. 33% (7 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Maskinöversättning?

  1. 5% (1 st) Mycket intressant.
  2. 19% (4 st) Intressant.
  3. 19% (4 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet Dialogsystem?

  1. 10% (2 st) Mycket intressant.
  2. 14% (3 st) Intressant.
  3. 14% (3 st) Okej.
  4. 0% (0 st) Ointressant.
  5. 0% (0 st) För omfattande.
  6. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Förstår inte varför denna kurs är en av de obligatoriska på inriktningen programsystemteknik. Borde inte vara det.


knutsson@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.