2D1418 Språkteknologi

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  Dom första åtta allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. Dom resterande tio frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 60% (3 st) Lätt.
  3. 20% (1 st) Medel.
  4. 20% (1 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 20% (1 st) Ja.
  2. 60% (3 st) Tveksam.
  3. 20% (1 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 20% (1 st) Mycket bra.
  2. 60% (3 st) Bra.
  3. 20% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:

  För mycket om metoder specifika för Euroling typ siteseeker. Tveksam till att göra labbar som gynnar ett kommersiellt bolag.
  ---
  Det finns mycket intressanta trådar i kursen.


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 40% (2 st) Mycket bra.
  2. 20% (1 st) Bra.
  3. 40% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:

  Formen är nog bra, men jag hade svårt att skilja på teori- och tillämpningsföreläsningarna. Det känns som om det finns en massa intressanta trådar som inte följs upp. Men det är förstås svårt att gå på djupet i en omfattande kurs. Rent intuitivt känner jag dock att det borde kunna ha gjorts på ett bättre sätt.


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 100% (5 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 100% (5 st) Lagom.
  3. 0% (0 st) För lite.

  Språkteknologitillämpningar:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 80% (4 st) Lagom.
  3. 20% (1 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:


 6. Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 20% (1 st) Bra.
  3. 40% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 20% (1 st) Dålig.
  6. 20% (1 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  too long and detailed
  ---
  användes nästan inte. hade räckt med kursbunt
  ---
  Lånade den bara och hade med den till tentan. Har i övrigt knappt öppnat den.


 7. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 40% (2 st) Mycket bra.
  2. 20% (1 st) Bra.
  3. 20% (1 st) Hyfsat.
  4. 20% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  too much work for 4 credits (uppgiften is too much?)


 8. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 20% (1 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 40% (2 st) Hyfsat.
  4. 20% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (1 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:

  För mycket stava. med tanke på utbytesstudenter borde det funnits en version på engelska och tentan borde vara mindre specifik för svenska.
  ---
  Den var för generöst rättad. Jag förtjänade inte det högsta betyget!


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 40% (2 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 20% (1 st) 60-80%.
  5. 40% (2 st) Mer än 80%.


 10. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  Hercules Dalianis (introduktion, språkhistoria, Prolog, semantik, diskurs, pragmatik, klustring, språkteknologiska stöd vid informationssökning, språkteknologitillämpningar)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 60% (3 st) Bra.
  3. 20% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (1 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (Stava, statistiska metoder)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 60% (3 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 40% (2 st) Har inte deltagit.

  Ola Knutsson (morfologi,lexikon,syntax,parsning,Granska)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 40% (2 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 40% (2 st) Mindre bra.
  5. 20% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Jonas Sjöbergh (Formella språk, statistiska metoder)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 20% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 20% (1 st) Dåligt.
  6. 60% (3 st) Har inte deltagit.

  Martin Hassel (textsammanfattning)

  1. 20% (1 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 40% (2 st) Acceptabelt.
  4. 20% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (1 st) Har inte deltagit.

  Richard Domeij (grammatikkontroll)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 20% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 80% (4 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  Generellt sett var det för mycket "stå och läsa upp det som står på overheaden" från föreläsarnas sida.


 11. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om labb 1 - rättstavning och böjningsregler?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 20% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 20% (1 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 1:

  Vore roligare att implementera ngt själv

  Vad tyckte du om labb 2 - syntax och parsning?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 40% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 40% (2 st) För ytlig.
  6. 40% (2 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 2:

  Om man ska använda prolog bör mer energi ägnas åt att förklara språket.

  Vad tyckte du om labb 3 - grammatikkontroll?

  1. 60% (3 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 20% (1 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 3:

  Vore roligare att implementera ngt själv

  Vad tyckte du om labb 4 - informationssökning prova sökmotorer?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 60% (3 st) Ointressant.
  4. 20% (1 st) För omfattande.
  5. 40% (2 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 20% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 4:

  Kändes meningslös Vore roligare att implementera ngt själv

  Vad tyckte du om labb 5 - Talteknologidemonstrationen

  1. 60% (3 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 5:

  Mycket bra

  Vad tyckte du om labb 6 - textsammanfattningslabben ?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 40% (2 st) Okej.
  3. 20% (1 st) Ointressant.
  4. 20% (1 st) För omfattande.
  5. 40% (2 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 6:

  Vore roligare att implementera ngt själv, varför en labb där vi ska utvärdera ett befintligt system så att forskare kan få statistik?

 12. Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen?

  1. 60% (3 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 20% (1 st) Ointressant.
  4. 20% (1 st) Tog för mycket tid.
  5. 20% (1 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, speciellt redovisningsformen:

  Bra att få fördjupa sig i något. Annars var allt så orienterande - här fick man chansen att lära sig mer om något.

 13. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 20% (1 st) Labb 1 - rättstavning och böjningsregler
  2. 20% (1 st) Labb 2 - syntax och parsning
  3. 40% (2 st) Labb 3 - grammatikkontroll
  4. 0% (0 st) Labb 4 - informationssökning prova sökmotorer
  5. 0% (0 st) Labb 5 - talteknologi
  6. 0% (0 st) Labb 6 - textsammanfattning


 14. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet språktypologi och språkhistoria?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet morfologi, särdrag, lexikon och syntax?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet syntax,formalismer och parsning?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet semantik, pragmatik och diskurs?

  1. 20% (1 st) Intressant.
  2. 20% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen Talteknologi

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet rättstavning?

  1. 20% (1 st) Intressant.
  2. 20% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet grammatikkontroll?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet statistiska metoder?

  1. 40% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet informationssökning?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 40% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textsammanfattning?

  1. 20% (1 st) Intressant.
  2. 20% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textgenerering?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 40% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet språkteknologitillämpningar?

  1. 20% (1 st) Intressant.
  2. 20% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 15. Vad tycker du om kompendiet Hur genererar datorn text?, av Hercules Dalianis?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 40% (2 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:


 16. Vad tycker du om kompendiet Kap 8. Arkitektur och konstruktion av sökmotorer, av Hercules Dalianis?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 40% (2 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:


 17. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?

  Har inte läst dem.
  ---
  Har knappt tittat i dem. Så mycket papper!


 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  An original and interesting course, in a domain not shared by many courses in KTH and even in other universities.
  ---
  För mycket testa och utvärdera befintliga system, mer implementera.

  Varför ska vi utvärdera kommersiella bolags (Eurolings) produkter?

  ---
  Det vore nog bättre att göra labbarna djupare på något sätt, så att man får jobba mer från grunden. Vilket kanske är svårt i vissa fall, men bra vore det i alla fall.


hercules@kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.