2D1418 Språkteknologi

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  Dom första åtta allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. Dom resterande tio frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 20% (4 st) Lätt.
  3. 80% (16 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 30% (6 st) Ja.
  2. 65% (13 st) Tveksam.
  3. 5% (1 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 15% (3 st) Mycket bra.
  2. 55% (11 st) Bra.
  3. 30% (6 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:

  Dock skulle jag velat ha lite mer om svårigheter med andra språk än bara svenska.
  ---
  Innehållet var bra och intressant, men det blev lite för många olika områden. Man borde nog plocka bort ett par saker, och ägna lite mer tid åt de viktigaste områdena.
  ---
  Lite för spretigt. Mer struktur, lite djupare på vissa saker vore bra.
  ---
  mer överblick över pågående forskning, på andra håll än Nada, i ordnad form skulle vara intressant. tillämpningar och exempel från verkligheten i större utsträckning vore också spännande för att få en bättre känsla för teorin
  ---
  Kursen hade bra täckning, men var kanske lite väl ytlig ibland.

  Det hade varit bra med lite mer ingående information om algoritmer, hur man ska gå till väga för att implementera något nyttigt, mm

  ---
  Lite svårt att kursen omfattar så många delar översiktligt. Svårt att veta hur mycket man behöver kunna om varje del - man blir lätt överambitiös.


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 25% (5 st) Mycket bra.
  2. 30% (6 st) Bra.
  3. 35% (7 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 10% (2 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:

  jag fann innehållet alltför pragmatiskt. lite av allt utan nåt större sammanhang. Alltför många lärare bidrog nog till det också.
  ---
  Det blev ganska rörigt och uppdelat i för små delar. Man förlorar ofta överblicken och fastnar i detaljer.
  ---
  tyvärr var föreläsarna illa koordinerade med varandra vilket gjorde att delar upprepades och andra behandlades onödigt översiktligt, visst kursmaterial som skulle finnas i kursbunten saknades.
  ---
  Dåligt med tillämpningsföreläsning samma dag som labben. Det ger för lite tid för förberedelser. Annars bra.
  ---
  Mycket bra med olika föreläsare för olika områden. Det gör kursen intressant.

  Jag hade föredragit någon lite större labb (mer som hemuppgift) än flera små labbar.
  Med större labbdel, skulle tentan kunna betyda lite mindre.

  Men det är jättebra att kursen är teoretisk så att mycket folk med olika bakgrund kan gå den.
  Som d-teknolog hade jag dock önskat lite mera data och laborationer.
  Kanske ska man kunna välja lite individuellt???

  ---
  Skulle vilja träffa kursansvarig regelbundet


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 15% (3 st) För mycket.
  2. 80% (16 st) Lagom.
  3. 5% (1 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 90% (18 st) Lagom.
  3. 10% (2 st) För lite.

  Språkteknologitillämpningar:

  1. 5% (1 st) För mycket.
  2. 60% (12 st) Lagom.
  3. 35% (7 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:

  Det mesta var intressant, men man borde nog utelämna vissa mindre viktiga områden och fokusera mer på de viktigaste sakerna.
  ---
  relativt varandra var fördelningen bra, men mer av allt hade uppmuntrat vidare fördjupning ytterligare...
  ---
  Tillämpningarna var egentligen inte för många, men jag hade hellre sett att mera detaljer om några få tillämpningar presenterades.

  Man skulle även kunna nämna hur man skulle kunna hjälpa dyslektiker genom att... barn genom att... invandrare genom att...


 6. Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?

  1. 15% (3 st) Mycket bra.
  2. 15% (3 st) Bra.
  3. 5% (1 st) Hyfsad.
  4. 10% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 50% (10 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  Skulle vara bättre med en svensk bok med exempel på svenska
  ---
  har bara gått på föreläsningsanteckningarna. Allt man behövde fanns där.
  ---
  Den är bra, men förstås inte särkilt vä avpassad för kursen. Samtidigt är det bra att man får en bok som tar upp även områden som inte gås igenom i denna kurs.
  ---
  Boken i sig är väldigt bra. Det enda problemet var att kursen försökte ta upp lite av (nästan) allt som stod där, och då kändes det som att det blev för mycket att läsa.
  ---
  Kursboken var välskriven och djupgående inom ämnet, dock borde det kanske ingå en ordlista med svenska facktermer inom området eftersom man har svårt att få klart för sig vad som är vad då man byter språk hela tiden

  det kändes även irrelevant att den lingvistiska analysen var anpassad till engelska medan undervisningen handlade om svenskans regler

  ---
  Tittade lite i den och den verkade bra. Finns antagligen inte någon bättre inom området.
  ---
  Lite för teoritisk - borde ha mer exempel på t ex hur det kan se ut
  i en text när den ordklasstaggats, hur man hämtar informationen
  ifrån lexikon och statistiska data


 7. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 20% (4 st) Mycket bra.
  2. 50% (10 st) Bra.
  3. 25% (5 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  Det var lite svårt att utvinna vad som kunde frågats efter på tentan eftersom det fanns så ofantlig mycket oh bilder att titta igenom.
  ---
  bra att labbarna gick att göra på labbtillfället!
  ---
  Några labbar var intressanta och roliga, men ett par var ganska fåniga. De "misslyckade" labbarnas tid borde man istället ge till inlämningsuppgiften, som kunde vara lite större.
  ---
  det var bra att göra labbar uppsats och tenta, dock borde kanske mer tid läggas på att inspirera till uppsatsämnen för att man ska komma igång med det tidigare
  ---
  Mera vikt vid hemuppgifter är helt klart att önska. Nu i 4:an läser man kurser av eget intresse och då är hemuppgifter roliga!


 8. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 40% (8 st) Bra.
  3. 45% (9 st) Hyfsat.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 5% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 20% (4 st) 20-40%.
  3. 10% (2 st) 40-60%.
  4. 10% (2 st) 60-80%.
  5. 55% (11 st) Mer än 80%.


 10. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  Hercules Dalianis (introduktion, språkhistoria, Prolog, semantik, diskurs, pragmatik,informationssökning, språkteknologitillämpningar)

  1. 15% (3 st) Mycket bra.
  2. 50% (10 st) Bra.
  3. 25% (5 st) Acceptabelt.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (Stava, statistiska metoder)

  1. 50% (10 st) Mycket bra.
  2. 30% (6 st) Bra.
  3. 15% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ola Knutsson (morfologi,lexikon,syntax,parsning,Granska)

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 30% (6 st) Bra.
  3. 30% (6 st) Acceptabelt.
  4. 15% (3 st) Mindre bra.
  5. 15% (3 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Jonas Sjöbergh (Formella språk, statistiska metoder)

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 25% (5 st) Bra.
  3. 25% (5 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 30% (6 st) Har inte deltagit.

  Martin Hassel (textsammanfattning)

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 30% (6 st) Bra.
  3. 35% (7 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 20% (4 st) Har inte deltagit.

  Richard Domeij (grammatikkontroll)

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 20% (4 st) Bra.
  3. 30% (6 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 30% (6 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  Det märktes att förläsarna blev lite trött på kursen och inte lade ner lika mycket tid som i början.
  ---
  hercules talar för tyst och det blir mycket mummel. Fann aldrig nån röd tråd i det ola talade om... kändes som mycket hoppande och duttande. Viggo glasklar som föreläsare, möjligtvis den bästa föreläsaren jag haft.
  ---
  Vissa föreläsningar var väldigt givande, andra ren korvstoppning. Så det slutade med att jag nästan inte gick på några föreläsningar alls.
  ---
  inom området morfologi och syntax, speciellt parsning skulle det kunna underlätta förståelsen med mer interaktiv undervisning, denna biten var rätt mycket korvstoppning
  ---
  Att bara läsa vad som står på OH-bilderna, är något man kan göra på egen hand. Det är lämpligt om föreläsaren bemödar sig att förklara vad som menas med texten på OH-bilderna.
  ---
  Ola Knutsson är en trevligt person, men föreläsningarna var osammanhängande och mycket svåra att förstå. Det kändes som han rabblade upp stödord utan förklaring.
  ---
  Tyckte att det var vanligt att föreläsarna läste innantill
  ifrån overhead-slides. Eftersom vi kan läsa själva vore
  det trevligare om föreläsarna talade fritt omkring bilderna.

  ---
  Jag tycker att föreläsningarna som jag var på var dåliga. Ofta stod föreläsaren bara och läste upp det som stod på föreläsningsanteckningarna som ändå delades ut. Eftersom jag lika gärna kunde läsa dom på egen hand kändes föreläsningarna meningslösa.


 11. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om labb 1 - rättstavning och böjningsregler?

  1. 40% (8 st) Intressant.
  2. 55% (11 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 5% (1 st) För ytlig.
  6. 30% (6 st) Svårförstådd.
  7. 10% (2 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 1:

  Det fokuseras lite för mycket på svenska språket i stället för teknik...
  ---
  Dock lite svårt att avgöra vilka ord som är "rätt" resp. "fel".
  ---
  Kul, men vissa detaljer var lite otydliga.
  ---
  det skulle vara bra med ytterligare material till instudering innan labbtillfället, även om labben i sig var relativt kvickt utförd så kom förståelsen senare
  ---
  I think it 's too easy for a swedish student. For me , it is more difficult.
  ---
  Skojig!

  Vad tyckte du om labb 2 - syntax och parsning?

  1. 30% (6 st) Intressant.
  2. 45% (9 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 35% (7 st) Svårförstådd.
  7. 15% (3 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 2:

  När man väl hade förstått Prologs syntax, vilket tog sin lilla tid, gick resten på några minuter...
  ---
  Prolog är inte kul...
  ---
  det skulle vara bra med ytterligare material till instudering innan labbtillfället, även om labben i sig var relativt kvickt utförd så kom förståelsen senare
  ---
  I think it 's too easy for a swedish student. For me , it is more difficult.

  Vad tyckte du om labb 3 - grammatikkontroll?

  1. 50% (10 st) Intressant.
  2. 45% (9 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 10% (2 st) Svårförstådd.
  7. 5% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 3:

  Bästa labben.
  ---
  rolig men kanske lite omfattande på den korta tiden, större möjligheter till förberedelse efterlyses
  ---
  I think it 's too easy for a swedish student. For me , it is more difficult.

  Vad tyckte du om labb 4 - informationssökning prova sökmotorer?

  1. 20% (4 st) Intressant.
  2. 30% (6 st) Okej.
  3. 40% (8 st) Ointressant.
  4. 10% (2 st) För omfattande.
  5. 20% (4 st) För ytlig.
  6. 20% (4 st) Svårförstådd.
  7. 15% (3 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 4:

  Viktigt att poängtera att man måste formulera frågan ordentligt för sig själv för att kunna bedöma relevansen av svaren.
  ---
  För enkel. Känns mest som en utvärdering av SiteSeeker.
  ---
  Tråkig.
  ---
  gjorde den utgångna labben som var mycket intressant
  ---
  Programmen buggade för oss vilket gjorde den rätt så tråkig. Vi gjorde den ursprungliga labben.
  ---
  I think it 's too easy for a swedish student. For me , it is more difficult.
  ---
  Gjorde original-labben istället för substitutet. Och den
  var lite väl mastig. Förstod varför den utgick :)

  ---
  Förstod aldrig vitsen med labben, vad skulle vi lära oss av det där?

  Vad tyckte du om labb 5 - informationssökningsexperiment

  1. 15% (3 st) Intressant.
  2. 30% (6 st) Okej.
  3. 35% (7 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 20% (4 st) För ytlig.
  6. 5% (1 st) Svårförstådd.
  7. 30% (6 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 5: informationssökningsexperiment !

  kändes som man var testkaniner... kändes som vi var till för att forskarna på nada ska få gratis testare. kändes knappast seriöst.
  ---
  Kändes dock lite artificiellt med tanke på att man söker i en så begränsad domän. Man kunde använda lite andra strategier för sökningen än man gör normalt, eftersom man visste att frågorna var plockade ur dokumentsamlingen.
  ---
  Spännande att se hur mycket fel det blev när man bara hörde det man skulle söka på. Jobbigt när sökmotorn gick ner.
  ---
  Vad skulle den vara bra för?
  ---
  Lite tråkig, men ok.
  ---
  äsch, det var ju inte så mycket för studenternas skull ...
  ---
  Kändes inte alls kul att bara delta i ett experiment som inte gav mig som student något alls.
  Jag kände det endast som att vi studenter utnyttjades för en undersökning.
  Laborationen gav mig tyvärr ingenting, men förhoppningsvis gav resultatet av den er någonting.
  Jag kan förstå att ni använder studenter för experiment, men jag tycker att man ska informeras om att så är fallet.

  ---
  I think it 's too easy for a swedish student. For me , it is more difficult.
  ---
  Experimentet kändes lite ovetenskapligt
  ---
  Förstod inte vitsen med den labben heller...

  Vad tyckte du om labb 6 - talteknologidemonstrationen ?

  1. 60% (12 st) Intressant.
  2. 10% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 10% (2 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 5% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 6:

  Jaha..det var ett labb?
  ---
  synd att det inte ingick mer talteknologi i kursen!!
  ---
  I think it 's too easy for a swedish student. For me , it is more difficult.
  ---
  Jag har sett demon två gånger förut i andra kurser och gick därför inte dit.

 12. Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen?

  1. 65% (13 st) Intressant.
  2. 20% (4 st) Okej.
  3. 5% (1 st) Ointressant.
  4. 10% (2 st) Tog för mycket tid.
  5. 15% (3 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, speciellt redovisningsformen:

  totalt ointressant. onödigt. Men visserligen kul när man lyssnade. kändes väldigt ofta ej relevant för kursen.
  ---
  Jättekul att få fördjupa sig lite - enda gången i den här kursen. Hade jag haft lite mer tid på mig hade det varit ännu bättre. Redovisningarna funkade bra.
  ---
  lite instängt redovisningstillfälle, för mycket inpackat, kanske lite för mycket fokus på presentationen, mer intressant med seminarieform där diskussionen får störst utrymme
  ---
  Det borde läggas större vikt vid denna uppgift
  ---
  Kändes smått meningslös för kursen. Eftersom jag hade mycket att göra i andra kurser var detta inte något som prioriterades. Fel att uppsatsen var så vägande för betyget!

 13. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 20% (4 st) Labb 1 - rättstavning och böjningsregler
  2. 25% (5 st) Labb 2 - syntax och parsning
  3. 40% (8 st) Labb 3 - grammatikkontroll
  4. 5% (1 st) Labb 4 - informationssökning prova sökmotorer
  5. 10% (2 st) Labb 5 - informationssökningsexperiment
  6. 25% (5 st) Labb 6 - talteknologi


 14. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet språktypologi och språkhistoria?

  1. 10% (2 st) Intressant.
  2. 35% (7 st) Okej.
  3. 5% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet morfologi, särdrag, lexikon och syntax?

  1. 30% (6 st) Intressant.
  2. 20% (4 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 10% (2 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet syntax,formalismer och parsning?

  1. 25% (5 st) Intressant.
  2. 5% (1 st) Okej.
  3. 5% (1 st) Ointressant.
  4. 15% (3 st) För omfattande.
  5. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet semantik, pragmatik och diskurs?

  1. 20% (4 st) Intressant.
  2. 25% (5 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen Talteknologi

  1. 35% (7 st) Intressant.
  2. 10% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 15% (3 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet rättstavning?

  1. 15% (3 st) Intressant.
  2. 25% (5 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 5% (1 st) För omfattande.
  5. 5% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet grammatikkontroll?

  1. 15% (3 st) Intressant.
  2. 30% (6 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 5% (1 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet statistiska metoder?

  1. 25% (5 st) Intressant.
  2. 20% (4 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 10% (2 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet informationssökning?

  1. 10% (2 st) Intressant.
  2. 30% (6 st) Okej.
  3. 5% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textsammanfattning?

  1. 10% (2 st) Intressant.
  2. 35% (7 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 5% (1 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textgenerering?

  1. 10% (2 st) Intressant.
  2. 25% (5 st) Okej.
  3. 5% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 10% (2 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet språkteknologitillämpningar?

  1. 15% (3 st) Intressant.
  2. 20% (4 st) Okej.
  3. 10% (2 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 10% (2 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 15. Vad tycker du om kompendiet Hur genererar datorn text?, av Hercules Dalianis?

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 25% (5 st) Bra.
  3. 15% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 40% (8 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  det kanske skulle behöva skrivas ut igen eftersom viss text fallit bort i utskriften
  ---
  Bra inför tentan!


 16. Vad tycker du om kompendiet Automatisk textbehandling?, av Hercules Daliani s?

  1. 10% (2 st) Mycket bra.
  2. 15% (3 st) Bra.
  3. 15% (3 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 50% (10 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:

  Bra inför tentan!


 17. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?

  Vissa var roliga och intressanta, andra mindre givande ("Information Retrieval" förstod jag ingenting av). För många artiklar, man hinner inte ens bläddra i alla.
  ---
  ibland inte så relevanta, artikeln om pragmatik är lite väl svårtillgänglig
  ---
  De flesta var ganska bra.
  ---
  Det var så MÅNGA...:)


 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Fokusera mer på de viktigaste områdena, och flytta lite tid från fåniga labbar till inlämningsuppgiften, så blir det här en väldigt bra kurs. Som det är nu är den "bara" bra.
  ---
  Jag saknar en bättre genomgång i början av kursen så att kursens olika delar kan få ett syfte.
  Upplägget borde vara: Detta vill vi göra! - Så här gör vi det.
  Inte som nu: Såhär gör vi detta, kanske, om vi inte gör så här.
  En mer sammanhängande kurs önskas alltså!

  ---
  mcyket bra potential, väldigt intressant ämne behöver mer koordination mellan olika föreläsare för att bli suverän tyvärr. Det var mycket frustrerande att det inte fanns några detaljerade läsanvisningar i sammanställd form (ibland fanns inga alls), samt att föreläsningsinformationen var så distribuerad att den blev svårtillgänglig. Detta borde vara enkelt att fixa till nästa gång, och skulle garanterad vara mycket uppskattat.
  ---
  I liked this course although I studied almost part of the course program in France. It allowed me to learn a lot of things about swedish language.


hercules@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.