2D1418 Språkteknologi

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  Dom första åtta allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. Dom resterande tio frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 15% (2 st) Mycket lätt.
  2. 15% (2 st) Lätt.
  3. 15% (2 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 38% (5 st) Ja.
  2. 8% (1 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 31% (4 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 46% (6 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 15% (2 st) För mycket.
  2. 15% (2 st) Lagom.
  3. 15% (2 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 38% (5 st) Lagom.
  3. 8% (1 st) För lite.

  Språkteknologitillämpningar:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 31% (4 st) Lagom.
  3. 15% (2 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:


 6. Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 15% (2 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Hyfsad.
  4. 8% (1 st) Mindre bra.
  5. 8% (1 st) Dålig.
  6. 8% (1 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  Jag hade egentligen ingen nytta av boken


 7. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 15% (2 st) Mycket bra.
  2. 23% (3 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  Labbarna gav inte så mycket, de kunde man göra utan att tänka. Den avslutande uppgiften blev intressant (om man gjorde den intressant).


 8. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 23% (3 st) Bra.
  3. 15% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:

  Mycket att skriva, och mycket utantilllärning,
  men det blir lätt det på den här typen av kurs.


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 0% (0 st) 40-60%.
  4. 15% (2 st) 60-80%.
  5. 31% (4 st) Mer än 80%.


 10. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  Hercules Dalianis (introduktion, språkhistoria, Prolog, semantik, diskurs,textgenerering, NL-tillämpningar)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 23% (3 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 8% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (Formella språk, Stava, statistiska metoder)

  1. 31% (4 st) Mycket bra.
  2. 8% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ola Knutsson (morfologi,lexikon,syntax,parsning,pragmatik,talakter,Constraint grammar,Granska)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 23% (3 st) Acceptabelt.
  4. 8% (1 st) Mindre bra.
  5. 8% (1 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Martin Hassel (informationssökning,textsammanfattning)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 23% (3 st) Bra.
  3. 15% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Anders Green (syntax, parsning)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 8% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 31% (4 st) Har inte deltagit.

  Richard Domeij (grammatikkontroll)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 8% (1 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 23% (3 st) Har inte deltagit.

  Peter Svanberg (lokalisering och internationalisering)

  1. 8% (1 st) Mycket bra.
  2. 23% (3 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  För mycket OH-bilder i vissa fall. Intressanta föreläsningar innehållsmässigt, vissa mindre bra pedagogiskt sett.
  Morfologi, särdrag, lexikon och syntax och syntax, formalismer och parsning är stora områden, och det blev lite summariskt ibland. Framförallt mycket förkortningar och lite dålig struktur.


 11. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om labb 1 - rättstavning och böjningsregler?

  1. 15% (2 st) Intressant.
  2. 23% (3 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 15% (2 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 1:

  Svårt att få grepp om hur generlla regler man skulle skriva

  Vad tyckte du om labb 2 - syntax och parsning?

  1. 8% (1 st) Intressant.
  2. 38% (5 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 23% (3 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 15% (2 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 2:

  Vad tyckte du om labb 3 - grammatikkontroll?

  1. 31% (4 st) Intressant.
  2. 8% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 3:

  Intressant labb.

  Vad tyckte du om labb 4 - informationssökning?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 31% (4 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 8% (1 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 8% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 4:

  Svårt att veta vilka resultat man ska nå, annars intressant.

  Vad tyckte du om labb 5 - textsammanfattning? DENNA LABB STÄLLDES IN !

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 5: DENNA LABB STÄLLDES IN !

  Vad tyckte du om labb 6 - talteknologidemonstrationen ?

  1. 31% (4 st) Intressant.
  2. 15% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 6:

  Mycket bra. Lite för kort tid för att hinna med allt av intresse dock.

 12. Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen?

  1. 38% (5 st) Intressant.
  2. 8% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 8% (1 st) Tog för mycket tid.
  5. 8% (1 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, speciellt redovisningsformen:

 13. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 15% (2 st) Labb 1 - rättstavning och böjningsregler
  2. 0% (0 st) Labb 2 - syntax och parsning
  3. 23% (3 st) Labb 3 - grammatikkontroll
  4. 8% (1 st) Labb 4 - informationssökning
  5. 0% (0 st) Labb 5 - textsammanfattning INSTÄLLD
  6. 8% (1 st) Labb 6 - talteknologi


 14. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet språktypologi och språkhistoria?

  1. 8% (1 st) Intressant.
  2. 15% (2 st) Okej.
  3. 8% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet morfologi, särdrag, lexikon och syntax?

  1. 8% (1 st) Intressant.
  2. 23% (3 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet syntax,formalismer och parsning?

  1. 0% (0 st) Intressant.
  2. 31% (4 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet semantik, pragmatik och diskurs?

  1. 8% (1 st) Intressant.
  2. 23% (3 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen Talteknologi

  1. 31% (4 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 8% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet rättstavning?

  1. 23% (3 st) Intressant.
  2. 8% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 8% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet grammatikkontroll?

  1. 31% (4 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 8% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet statistiska metoder?

  1. 31% (4 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 8% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet informationssökning?

  1. 23% (3 st) Intressant.
  2. 8% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textsammanfattning?

  1. 15% (2 st) Intressant.
  2. 15% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textgenerering?

  1. 8% (1 st) Intressant.
  2. 15% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet NL-tillämpningar?

  1. 8% (1 st) Intressant.
  2. 23% (3 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet lokalisering och internationalisering?

  1. 15% (2 st) Intressant.
  2. 15% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 15. Vad tycker du om kompendiet Hur genererar datorn text?, av Hercules Dalianis?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 8% (1 st) Bra.
  3. 8% (1 st) Hyfsat.
  4. 8% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 15% (2 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:


 16. Vad tycker du om kompendiet Automatisk textbehandling?, av Hercules Daliani s?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 15% (2 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 23% (3 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:


 17. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?


 18. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bra och intressant kurs, kunde dock gå lite djupare inom vissa områden.
  ---
  Hercules gav oss intrycket av att extrauppgiften/uppsatsen inte var så märkvärdig, men den är trots allt halva betyget.


hercules@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.