2D1418 Språkteknologi

Resultat av kursutvärdering


  18 frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.

  Dom första åtta allmänna frågorna vill jag att alla svarar på. Dom resterande tio frågorna gäller detaljer och kan hoppas över av den som inte vill ägna så mycket tid åt att fylla i enkäten.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 17% (1 st) Mycket lätt.
  2. 17% (1 st) Lätt.
  3. 67% (4 st) Medel.
  4. 0% (0 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 100% (6 st) Ja.
  2. 0% (0 st) Tveksam.
  3. 0% (0 st) Nej.


 3. Vad tycker du om kursens innehåll? (lingvistiska och statistiska metoder, tillämpningar)

  1. 50% (3 st) Mycket bra.
  2. 33% (2 st) Bra.
  3. 17% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. allmänna kommentarer om kursinnehållet:

  Intressant, dock alldeles för översiktligt. Dra ner
  på bredden och öka djupet!


 4. Vad tycker du om kursens form? (föreläsningar av experter på varje område, såväl teori som tillämpning och labb varje vecka)

  1. 33% (2 st) Mycket bra.
  2. 33% (2 st) Bra.
  3. 33% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  Ev. allmänna kommentarer om formen:

  Det blir lite väl lite sammanhang mellan föreläsningarna men det är kanske oundvikligt med tanke på kursens upplägg.
  ---
  Även om jag svarar att det var bra med experter på varje område så måste jag
  tyvärr säga att vissa av dessa föreläsningar var rätt tråkiga och svår att följa.

  ---
  Bra ide, dessvärre höll inte föreläsarna någon
  vidare pedagogisk klass. Om ni håller er till de
  två som verkligen är duktiga föreläsare skulle
  nog kursen ha gett mycket mer.


 5. Hur var fördelningen mellan lingvistiska metoder, statistiska metoder och tillämpningar?

  Lingvistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 83% (5 st) Lagom.
  3. 17% (1 st) För lite.

  Statistiska metoder:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 83% (5 st) Lagom.
  3. 17% (1 st) För lite.

  Språkteknologitillämpningar:

  1. 0% (0 st) För mycket.
  2. 83% (5 st) Lagom.
  3. 17% (1 st) För lite.

  Ev. allmänna kommentarer om fördelningen av kursinnehållet:

  Det var ibland lite svårt att förstå vad man skulle ha de olika sakerna till.
  ---
  Jag tyckte mest om att höra, veta om språkteknologitillämpningar
  därför vore det roligare att höra mer om det.

  ---
  Språkstatistiken var helskoj!


 6. Vad tycker du om kursboken av Jurafsky & Martin?

  1. 17% (1 st) Mycket bra.
  2. 67% (4 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 17% (1 st) Har inte läst den.

  Ev. kommentar om boken:

  Bra men för tjock.
  ---
  Kanske lite bättre läsanvisningar
  ---
  Boken var mycket intressant att läsa. Kan faktiskt säga att jag gillade kursen
  en hel del tack vare boken.


 7. Vad tycker du om kursens examinationsform? (mindre labbar, avslutande uppgift, tenta)

  1. 33% (2 st) Mycket bra.
  2. 67% (4 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentarer om examinationsformen:

  Labbarna är för lätta.
  ---
  Tyvärr så hade man (tre) andra kurser samtidigt och kunde inte
  satsa mer på uppsatsen och föredraget.


 8. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

  1. 50% (3 st) Mycket bra.
  2. 17% (1 st) Bra.
  3. 17% (1 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Tentade inte.

  Ev. kommentarer om tentan:


  Om du har tid och vill tycka till om detaljer i kursen är det bara att fortsätta. Annars hoppar du direkt till slutet av sidan och skickar in enkäten.


 9. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 0% (0 st) Mindre än 20%.
  2. 0% (0 st) 20-40%.
  3. 33% (2 st) 40-60%.
  4. 33% (2 st) 60-80%.
  5. 33% (2 st) Mer än 80%.


 10. Vad tyckte du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  Hercules Dalianis (introduktion, språkhistoria, Prolog, semantik, pragmatik, textgenerering, NL-tillämpningar)

  1. 33% (2 st) Mycket bra.
  2. 67% (4 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Viggo Kann (Stava, statistiska metoder)

  1. 83% (5 st) Mycket bra.
  2. 17% (1 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ola Knutsson (morfologi,lexikon,Constraint grammar,Granska)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (2 st) Bra.
  3. 50% (3 st) Acceptabelt.
  4. 17% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Martin Hassel (informationssökning)

  1. 17% (1 st) Mycket bra.
  2. 33% (2 st) Bra.
  3. 17% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 33% (2 st) Har inte deltagit.

  Anders Green (syntax, parsning)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 33% (2 st) Acceptabelt.
  4. 33% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 33% (2 st) Har inte deltagit.

  Anders Hedman (pragmatik, the background)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 0% (0 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabelt.
  4. 17% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 83% (5 st) Har inte deltagit.

  Richard Domeij (grammatikkontroll)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 33% (2 st) Bra.
  3. 17% (1 st) Acceptabelt.
  4. 17% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 33% (2 st) Har inte deltagit.

  Peter Svanberg (lokalisering och internationalisering)

  1. 17% (1 st) Mycket bra.
  2. 17% (1 st) Bra.
  3. 17% (1 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 50% (3 st) Har inte deltagit.

  Mårten Larsson (formella språk)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 17% (1 st) Bra.
  3. 50% (3 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 33% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om föreläsarna:

  En del verkade tyvärr vara dåligt förberedda
  och/eller ointresserade.


 11. Följande frågor gäller labbarna. Flera alternativ kan kryssas för.

  Vad tyckte du om labb 1 - rättstavning och böjningsregler?

  1. 83% (5 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 17% (1 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 17% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 1:

  Roligt, kul med lattjo imperativformer! :)

  Vad tyckte du om labb 2 - syntax och parsning?

  1. 33% (2 st) Intressant.
  2. 33% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 17% (1 st) För ytlig.
  6. 17% (1 st) Svårförstådd.
  7. 17% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 2:

  Vad tyckte du om labb 4 - grammatikkontroll?

  1. 100% (6 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 17% (1 st) Svårförstådd.
  7. 0% (0 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 4:

  Vad tyckte du om labb 5 - informationssökning?

  1. 50% (3 st) Intressant.
  2. 67% (4 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 17% (1 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 5:

  Vad tyckte du om labb 6 - textsammanfattning?

  1. 33% (2 st) Intressant.
  2. 33% (2 st) Okej.
  3. 17% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 17% (1 st) För ytlig.
  6. 0% (0 st) Svårförstådd.
  7. 33% (2 st) För enkel.

  Ev. synpunkter på labb 6:

  Gav inte så värst mycket relevanta insikter.

 12. Vad tyckte du om extrauppgiften/uppsatsen som redovisades sist i kursen?

  1. 83% (5 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) Tog för mycket tid.
  5. 0% (0 st) Borde få ta mera tid.

  Synpunkter på extrauppgiften/uppsatsen, speciellt redovisningsformen:

  Det kändes kanske inte helt nödvändigt, hade hellre haft lite svårare labbar
  ---
  Alltid nyttigt att hålla föredrag!

 13. Var någon/några av labbarna mer givande än de övriga? (Flera alternativ kan kryssas för.)

  1. 33% (2 st) Labb 1 - rättstavning och böjningsregler
  2. 17% (1 st) Labb 2 - syntax och parsning
  3. 33% (2 st) Labb 4 - grammatikkontroll
  4. 33% (2 st) Labb 5 - informationssökning
  5. 17% (1 st) Labb 6 - textsammanfattning


 14. Följande frågor gäller kursens olika avsnitt. Flera alternativ kan kryssas för. Hoppa över en fråga om du inte kan eller vill svara på den. Efter flervalsfrågorna kan du ge en textkommentar.

  Vad tyckte du om avsnittet språktypologi och språkhistoria?

  1. 67% (4 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet morfologi, särdrag, lexikon och syntax?

  1. 50% (3 st) Intressant.
  2. 33% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet syntax,formalismer och parsning?

  1. 50% (3 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet semantik, pragmatik och diskurs?

  1. 67% (4 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 17% (1 st) För omfattande.
  5. 17% (1 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om tillämpningsföreläsningen och demonstrationen av Gulan

  1. 33% (2 st) Intressant.
  2. 0% (0 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 17% (1 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet rättstavning?

  1. 67% (4 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet grammatikkontroll?

  1. 50% (3 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet statistiska metoder och informationssökning?

  1. 50% (3 st) Intressant.
  2. 33% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet lokalisering och internationalisering?

  1. 17% (1 st) Intressant.
  2. 33% (2 st) Okej.
  3. 17% (1 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textgenerering?

  1. 33% (2 st) Intressant.
  2. 33% (2 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet NL-tillämpningar?

  1. 50% (3 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Vad tyckte du om avsnittet textsammanfattning?

  1. 67% (4 st) Intressant.
  2. 17% (1 st) Okej.
  3. 0% (0 st) Ointressant.
  4. 0% (0 st) För omfattande.
  5. 0% (0 st) Ägna mer tid åt detta nästa gång.

  Ev. synpunkter på kursens olika avsnitt:

 15. Vad tycker du om kompendiet Hur genererar datorn text?, av Hercules Dalianis?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 50% (3 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 50% (3 st) Har inte läst det.

  Ev. kommentar om kompendiet:


 16. Vad tycker du om artiklarna i kursbunten?

  Ganska trevliga och tämligen intressanta.
  ---
  Intressanta och givande


 17. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Mycket intressant innehåll, men ta bort t.ex. avsnittet
  om pragmatik och gå djupare in på något annat.
  För brett kursinnehåll. I övrigt, väldigt trevligt!

  ---
  Mycket bra upplagd kurs med många duktiga, engagerade föreläsare


hercules@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.