Nada

Faktiskt innehåll i 2D1418, Språkteknologi 1998

Tid

Kursen gick i period 2 1998/1998, dvs november-december 1998, och tentades 16 december.

Elever

Kursen ingår i D-kompetensinriktningarna Programsystemteknik och Människa-datorinteraktion men kan också läsas som valfri. Förkunskapskrav är Inda eller Tilda samt en kurs i matematisk statistik. Antal elever: 13 elever från D, 2 från F, 2 från E, 2 doktorander och 1 med beteckningen X (!), totalt 20 elever.

Lärare

Kursledare var Rickard Domeij (forskare vid IPLab). Huvudföreläsare var Rickard, Viggo Kann (lektor vid Nada), Fredrik Olsson (forskare vid SICS), Björn Gambäck (forskare vid SICS) och Jussi Karlgren (forskare vid SICS). Dessutom medverkade Joakim Gustavsson (forskare vid TMH), Peter Svanberg (Nadas systemgrupp) och Ola Knutsson (forskare vid IPLab) som gästföreläsare.

Kurslitteratur

Bengt Sigurd: Språk och språkforskning, Studentlitteratur, ISBN 91-44-34301-9, 1991.

Dessutom användes ett kompendium Natural-Language Interpretation in Prolog av Björn Gambäck, Jussi Karlgren och Christer Samuelsson (GKS) samt diverse artiklar. Exakt vad som skulle läsas i varje avsnitt av kursen beskrivs på föreläsningarnas webbsidor, se nedan.

Kursbunt

Kursinnehåll

Varje vecka hölls två föreläsningar, en tillämpningsföreläsning och en terminalövning. På föreläsningarna gås teorin igenom. På tillämpningsföreläsningarna visas hur teorin kan tillämpas i en språkteknologisk produkt. På terminalövningarna får eleverna själv tillämpa teorin i liten skala.

Varje ruta nedan motsvarar ett undervisningstillfälle. I rutan står vem som ansvarar för föreläsningen eller labben.

Vecka

Föreläsning
måndag 15-17
Q2

Föreläsning
tisdag 13-15
Q2/E3

Tillämpnings-
föreläsning
torsdag 9-11
D32

Laboration
fredag 9-11,
Konsthallen, matsalen

Frivillig
föreläsning

v 44

Introduktion och kursöversikt
Rickard

Språktypologi och språkhistoria
Jussi

Augustprojektet
talteknologi

Jocke

Lokalisering och internationalisering
Peter
ingen labb

Introduktion till Prolog och svensk grammatik
fredag 12-14, rum 1635
Fredrik, Rickard

v 45

Morfologi
Rickard

Särdrag, lexikon och syntax
Björn

Stavningskontroll
Viggo

Stavningskontroll och böjningsregler
Viggo

Formella språk och syntaxanalys
måndag 13-15, rum 1635
Viggo

v 46

Syntax, formalismer
Björn

Parsning 1
Fredrik

Parsning 2
Fredrik

Syntax och parsning
Fredrik

 

v 47

Semantik I
Björn

Semantik II
Björn

Pragmatik
Rickard

Användardialog i naturligt språk Schemaändring! Demo på TMH.
Fredrik

 

v 48

Språkstatistik 1:
ordfrekvenser

Viggo

Datorstöd för skrivande
Rickard

Grammatikkontroll
Rickard

Grammatikkontroll
Rickard

 

v 49

Språkstatistik 2:
informationsteori och markovmodeller

Viggo

Språkstatistik 3:
ordtaggning

Viggo

Informationssökning
Jussi

Informationssökning
Jussi

 

v 50

Maskin-
översättning

Björn

ingen föreläsning

Översättnings-
stödsystem

tisdag 13-15
Jussi

Maskinöversättning
tisdag 15-17
Jussi

 

 

^Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <domeij@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 januari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>