Nada

Laboration 6: Översättning

Språkteknologilaboration onsdag 10 december 1997

Björn Gambäck och Jussi Karlgren

För att översätta text i ett område där mycket redan finns översatt går det att utnyttja tidigare texter som mallar och som terminologiskt stöd.

Till det senare ändamålet finns hjälpmedlet Dilemma. Dilemma körs under Microsoft Windows och finns installerat på \NT-PROJECTS-1\kurser\2D1418-97\Dilemma på datorerna i Voljären och Terrariet. (Om du inte hittar det, hämta dilemma.zip från webbsidan, installera genom att packa upp och redigera om dilemma.ini så sökvägarna blir rätt.)

En kort sammanfattning av Dilemmas funktioner

Skriv ett källspråksord i fönstret längst upp så kommer det upp en serie förslag på översättningar i nästa fönster.

I fönstret under får du den omedelbara kontexten för orden i målspråket; i det understa får du hela stycket för den markerade träffen i mellanfönstret.

De två bitextikonerna längst ner i fönstret växlar översättningsriktning och byter mellan att visa stycket i målspråk och källspråk, så det går att jämföra ordbruk i de två språken.

Uppgift 1

Du ska till EU-svenska översätta den EU-engelska meningen

Regulations on delivery of dairy products, especially having regard to the case of packed milk products and soft cheese, is being prepared by the standing committee on agricultural statistics.

som ska läggas till ett pressmeddelande som släpps imorrn. Det är brådis, och det måste bli rätt.

Till din hjälp har du tidigare lagar i området på svenska och engelska:

milk.swe och

milk.eng

samt programmet dilemma.

Kör orden i meningen genom dilemma. Du ser att du får delvis ganska taskiga träffar.

Uppgift 2

Bygg en bra stopplista för målspråket. Då går det snabbare nästa gång det är bråttom.

Genom att lägga till ord i stoplist.swe och stoplist.eng så spärrar du dem från översättningsförslagen och förbättrar träffarna.

Uppgift 3

Gör en ordlistekörning med Dilemma (kontrollera först att du har en bra stopplista för källspråket; annars tar det evigheter :-). Inspektera ordlistan. Den innehåller en mängd dumma översättningar. Lista ut några sätt att angripa de problem dumheterna vittnar om.

Observera!

I NT-versionen av Dilemma fungerar för tillfället inte ordlistkonstruktionsfunktionen. Därför ändras ovanstående uppgift på så sätt att du manuellt får konstruera en ordlista med 12 ord med hjälp av Dilemmas vanliga ordöversättning. Välj ut 12 representativa ord från källtexten och skriv för varje ord upp de tre förslag som Dilemma prioriterar högst. Utvärdera sedan ordlistan som ovan.

Redovisning

Lämna in översatt mening, stopplistor och förslag till lösningar till några problem du hittar i ordlistan.

Extrauppgift

Inventera vilka maskinläsbara lexika som finns tillgängliga utan kostnad på internet. Skaffa termer från dem för mjölkstatistikområdet och undersök hur de skulle kunna förbättra resultatet i ordlistekörningen.

^ Upp till kursplanen.


Sidansvarig: Björn Gambäck <gamback@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 december 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>