Grupp 2

Namn:................................................................................................................................................................

Länk till SweSum: http://www.nada.kth.se/~xmartin/swesum/

Fråga: 11

Är bakterien E. coli 0157 dödlig?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/598167.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 12

Vilket år erövrade Israel Shebaaområdet från Syrien?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/598198.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 13

Med vilket land ligger Eritrea i krig med sedan 1998
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/598207.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 14

Vilken är akronymen för FN:s flyktingskommisariat i Genéve?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/599145.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 15

I vilken stad finns Sveriges nya polisskola?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/599220.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 16

Vad hette den östtyska säkerhetstjänsten?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/599413.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 17

På vilken höjd över jordytan ligger ozonlagret?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/599650.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 18

Vilken typ av hormon är testosteron?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/599678.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 19

Har Ingmar Bergman vunnit Strindbergspriset någon gång?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/121047.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Fråga: 20

Vad heter Noel Gallaghers brorsa i popbandet Oasis?
http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/121144.htm

Svar vid sammanfattningsgrad 20%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 30%:......................................................
Svar vid sammanfattningsgrad 40%:......................................................
Svar med nyckelordet/en:...............................................................

Kommentarer:............................................................................................................................................................................


Sammanfatta följande texter med och utan pronomenresolution och diskutera resultaten.


Analysera mera - Recension

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/deniro.html
Sammanfatta utan pronomenresolution 30%
Sammanfatta utan pronomenresolution 20%
Sammanfatta utan pronomenresolution 10%

Sammanfatta med pronomenresolution 30%
Sammanfatta med pronomenresolution 20%
Sammanfatta med pronomenresolution 10%

a) Hur påverkar pronomenresolutionen textsammanfattningen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

b) Vad är det för fördel med pronomenresolutionen i textsammanfattning?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................


"SL:s statistik om t-banan vilseleder"

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1418/laborationer00/txtsum/news/sl.html
Sammanfatta utan pronomenresolution 30%
Sammanfatta utan pronomenresolution 20%
Sammanfatta utan pronomenresolution 10%

Sammanfatta med pronomenresolution 30%
Sammanfatta med pronomenresolution 20%
Sammanfatta med pronomenresolution 10%

c) Hur många tunnelbaneförare nämns i artikeln? Hur refereras de till?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

d) Vilka problem ser du med den nuvarande implementationen av pronomenresolutionen?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

e) Hur skulle du vilja förbättra den?
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................